Практичні аспекти формування екологічної складової конкурентоспроможності вітчизняних підприємств-виробників деревостружкових плит

Автори:
Овєчкіна Олена Андріївна, Маслош Ольга Володимирівна
Розділ:
Екологічний маркетинг та менеджмент
Сторінки:
360 - 366
Мова оригіналу:
Російська


Анотація

У статті розглянуто питання формування екологічної складової конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств деревообробної промисловості, обґрунтована необхідність формування екологічної свідомості всіх учасників ринку ДСП.


Ключові слова
екологічна складова конкурентоспроможності, формування, деревостружкові плити


Посилання
 1. Івануса А.В. Екологічні аспекти меблевого виробництва / А.В. Івануса, В.Б. Загорняк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9. – С. 71-75.
 2. Сомар Г.В. Екологічна оцінка діяльності лісопильно-деревообробного підприємства / Г.В. Сомар, О.Б. Цісінська // Науковий вісник. – 2007. – Вип. 17.4. – С. 78-82.
 3. Вартанова О.В. Аналіз компетенцій промислового підприємства [Електронний ресурс] / О.В.Вартанова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Emp/2011_ 23_1/24Vart.htm.
 4. Лісовська Л.С. Визначення конкурентних переваг вітчизняного промислового підприємства [Електронний ресурс] / Л.С. Лісовська. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ekonomika/2008_628/90.pdf.
 5. Малиновський Ю.В. Стратегічне планування маркетингової діяльності на підприємстві / Ю.В. Малиновський., І.П. Маліновський, Л.Р. Цівок// Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.11. – С. 271-276.
 6. Дмитренко Я. Мокрое дело. «Униплит» продлил свое cуществование на рынке ДВП как минимум на четыре года [Електронний ресурс] / Я. Дмитренко. – Режим доступу: http://www.depo.ua/ru/delovaja-stolica/2010_ds/2010_3_ds/474_toc/art42829.htm.
 7. Собко А. «...меня не надо учить, какое сырье выгодно покупать...» : [Беседа с вице-президентом ЗАО «Энран» Собко А. / Записал Руденко О.] // Бизнес. – 2004. – № 24. – C.110-112.
 8. Швагуляк-Шостак О. Дефицитная ДСП: Производство древесностружечных плит сегодня / О. Швагуляк-Шостак, Б. Малиновский // Украинский деловой еженедельник «Контракты». –2003. – № 41. – С. 25-29.
 9. Стандарты качества для ДСП и ЛДСП [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.dyatkovo-ldsp.ru/useful_information/useful_articles/standarti_kachestva_dlya_dsp_i_ldsp.
 10. Салаба Р.Г. Аналіз виробництва стружкових плит в Україні / Р.Г. Салаба, Р.О. Козак, І.І Салабай // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів. – 2011. – Вип. 21.14. – С. 111-116.
 11. Никитчук И.И. Приветственное слово участникам форума «Изменение климата и экология промышленного города» [Електронний ресурс] / И.И. Никитчук. – Режим доступу: http://erz-euroruss.com/ru/erz/oproekteerz/privetstviya-chlenov-euroruss-e.v.-nikitchuk.html.
 12. Петрусенко М.М. Принципи моделювання організаційного механізму екологізації промислового підприємства / М.М. Петрусенко, Т.В. Бондар, Т.Г. Гриценко // Вісник СумДУ. – Серія економіка. – № 1. – 2011. – С. 72-82.
 13. Боронос В.Н. Проблемы согласования эколого-экономических интересов в условиях рынка / В.Н. Боронос, В.В. Буряковский, П.Н. Рубанов // Екологічна економіка та управління. – Суми : Видавничо-виробниче підприємство «Мрія -1» ЛТД, 1997. − Т. 2. – 270 с. − С. 22-27.   
 14. Похильченко О.А. Аналіз можливостей та загроз розвитку деревопереробної промисловості / О.А. Похильченко // Національний університет «Львівська політехніка». – 2009. – С. 245-249.
 15. Заїка Ю.А. Економічна поведінка підприємства: сутність, умови формування і фактори впливу / Ю.А. Заїка // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативно-торговельного економічного інституту. – Економічні науки. – 2011. – № 2. – С. 81-83.
 16. Маликова О.И. Экологизация структурных изменений в экономике: вопросы теории и практики : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 [Електронний ресурс] / О.И. Маликова. – М. – 2001. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/ekologizatsiya-strukturnykh-izmenenii-v-ekonomike-voprosy-teorii-i-praktiki.
 17. Робул Ю.В. Холістична концепція ефективності маркетингу / Ю.В. Робул // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – Т. ІІ, № 4. – С. 124-130.
 18. Ілляшенко Н.С. Трендвотчинг як інструмент визначення стратегічних напрямків розвитку / Н.С. Ілляшенко, А.С. Росохата // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 29-35.
 19. Грищенко В.Ф. Економічна оцінка трудового потенціалу території з урахуванням екологічного фактора в контексті інноваційного розвитку / В.Ф. Грищенко, Л.Ю. Коваленко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 231-237.
 20. Петрушенко М.М. Принципи моделювання організаційно-економічного механізму екологізації промислового підприємства / М.М. Петрушенко, Т.В. Бондар, Т.Г. Грищенко // Вісник СумДУ. – Серія «Економіка». – 2011. – №1. – С. 72-82.
 21. Евстафьев В.А. Экологические аспекты в рекламе и связях с общественностью. [Електронний ресурс] / В.А. Астафьев. – Режим доступу: http://www.biodat.ru/doc/ecorec/recl1.htm.
 22. Мартынов А.С. Обзор российской практики использования экологической проблематики в рекламе и связях с общественностью [Електронний ресурс] / А.С. Мартынов, М.В.Мирутенко. – Режим доступу: http://www.biodat.ru/doc/ecorec/recl2.htm.
 23. Мартынов А.С. Доклад на заседании Независимого экологического рейтингового агентства АНО «НЭРА» [Електронний ресурс] / А.С. Мартынов, М.В. Мирутенко. – Режим доступу: http://www.biodat.ru/doc/ecorec/recl2.htm.
 24. Концепция  формирования экологической культуры населения Санкт-Петербурга [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecounion.ru/ru/site.php?content=detailcontent. php&blockType=151&blockID=623.
 25. Центр экологического просвещения [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecorb.ru/45.