Сталий розвиток як основа регіонального розвитку цінних природних територій

Автори:
Івасевич-Орловська Анна
Розділ:
Екологічний маркетинг та менеджмент
Сторінки:
354 - 359
Мова оригіналу:
Англійська


Анотація

Основна мета даної роботи – продемонструвати, що регіон з великою кількістю охоронюваних природних районів залежить не тільки від типових, не прибуткових видів діяльності, але може також залучати високотехнологічні галузі. Стратегія сталого розвитку має брати це до уваги. Основне значення має необхідність адаптації видів підприємницької діяльності до специфіки регіону. Серед галузей, в яких може бути підвищено конкурентоспроможність, розрізняють такі: сталий туризм, органічне сільське господарство, сектор високих технологій, «чистих» технологій, альтернативної енергетики і т.д.


Ключові слова
сталий розвиток, стратегія, цінні природні території, бізнес-активність, регіональний розвиток


Посилання
 1. Kryk-Wierzbicka E. The idea of sustainable development as the base of the natural environment management, in: Functioning of Polish economy in conditions for integration and globalization. – ed. D. Kopycińska. – Szczecin, 2005. – P. 35.
 2. Our Common Future. – World Commission on Environment and Development (WCED). – New York : Oxford University Press, 1987. – P. 8.
 3. Schwesinger Berlie Laurence. Alliances for Sustainable Development : Business and NGO Partnerships / Berlie Laurence Schwesinger. – UK : Palgrave Macmillan, 2010. – P. 10.
 4. Measuring progress towards a more sustainable Europe. – 2007 monitoring report of the EU sustainable development strategy. –Luxemburg : European Commission Eurostat, 2007. – P. 1.
 5. The Johannesburg Declaration on Sustainable Development. – 2002. – 4 September. – P. 1.
 6. Jacobs M. Sustainable Development as a Contested Concept, in: Fairness and Futurity / M. Jacobs // Essays on Environmental Sustainability and Social Justice. – ed. Andrew Dobson. – Oxford University Press, 1999. – P. 25-26.
 7. Sustainable Development Strategy for Poland up to 2025. – Ministry of Environment. – Warsaw, 1999.
 8. Zieschank Roland. Poland Case Study Analysis of National Strategies for Sustainable Development [Electronic resource] / Roland Zieschank, Aleksandra Zlobinska // Environmental Policy Research Centre FreieUniversität Berlin. – 2004. – June. – P. 4. – Access mode: http://www.iisd.org/ measure/capacity/sdsip.asp.
 9. Borys T. Implementation of Local Agenda 21 in local government, UNDP support for implementing Agenda 21 in Poland / T. Borys // Towards Earth Summit 2002, UNDP. – 2002. – P. 4-5.
 10. Official site The World Conservation Union (IUCN) [Electronic resource]. – Access mode: http://www.iucn.org/.
 11. Wood M. E. Ecotourism: Principles, Practices & Policies for Sustainability / M. E. Wood // UNEP. – 2002. – p. 14.