Вуглецевий ринок як інструмент реалізації стратегії сталого низьковуглецевого розвитку

Автори:
Школа Ігор Миколайович, Бабінська Ольга Володимирівна
Розділ:
Екологічний маркетинг та менеджмент
Сторінки:
347 - 353
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Розглянуто основні міжнародні документи зі зміни клімату у встановленні контролю за викидами парникових газів. Представлено концептуальну модель внутрішнього вуглецевого ринку України.


Ключові слова
зміна клімату, парникові гази, Kіотській протокол, низьковуглецева економіка, вуглецевий ринок, сталий розвиток


Посилання
 1. Інформування громадськості щодо імплементації Кіотського протоколу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.informkioto.org.ua/.
 2. Кітура А. Кіотський протокол: стимул чи обмежувач? / А. Кітура, А. Єрьоменко // Дзеркало тижня. Україна. – 2011. – № 28. – Режим доступy: http://dt.ua/ECONOMICS/kiotskiy_ protokol_stimul_chi_obmezhuvach__-86025.html?
 3. Вуглецевий ринок в Україні і світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kt-energy.com.ua/ua/16/vugletsevyy_rynok.html.
 4. Питання та відповіді про зміну клімату та Кіотський протокол [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://climategroup.org.ua/?page_id=75.
 5. Потапенко В. Питання щодо участі України у вуглецевому ринку. Аналітична записка. [Електронний ресурс] / В. Потапенко. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/380/.
 6. Проекти спільного впровадження – Україна залишається лідером з випуску одиниць скорочень викидів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ecoclubua.com/2012/01/proekty-spilnoho-vprovadzhennya-ukrajina-2011/.
 7. Люта Г. Світовий вуглецевий ринок: перспектива (не)участі України / Ганна Люта // Дзеркало тижня. Україна. – 2011. – № 38. – Режим доступy: http://dt.ua/ECONOMICS/svitoviy_ vugletseviy_rinok_perspektiva_neuchasti_ukrayini-90022.html.
 8. Україна вдосконалила систему обліку викидів парникових газів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ecoclubua.com/2012/01/ukrajina-vdoskonalyla-systemu-obliku-vykydiv-parnykovyh-haziv/.
 9. Результати кліматичної конференції в Дурбані для України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ecoclubua.com/2011/12/rezultaty-klimatychnoji-konferentsiji-v-durbani-dlya-ukrajiny/.
 10. Кіотський протокол продовжено до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/2011/12/12/309279/.
 11. Позиція України щодо подальших заходів після 2012 року, спрямованих на подолання негативних наслідків зміни клімату та боротьбу з глобальним потеплінням [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.neia.gov.ua/nature/control/uk/publish/printable_article? art_id=128617.
 12. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.