Маркетингове дослідження впливу інновацій в упаковці на свідомість споживачів

Автори:
Біловодська Олена Анатоліївна, Михайленко Дар'я Олександрівна
Розділ:
Маркетинг інновацій
Сторінки:
34 - 42
Мова оригіналу:
Російська


Анотація

Розглянуто інноваційні підходи до упаковки харчової продукції, проведено маркетингове дослідження для визначення впливу упаковки різних груп харчової продукції на споживчий вибір і сприйняття споживачами інновацій в упаковці.


Ключові слова
упаковка, харчова продукція, інновації, маркетингове дослідження, поведінка споживачів


Посилання

 

 1. Біловодська О.А. Розроблення теоретико-методичного підходу щодо комплексної оцінки упаковки продукції в умовах інноваційного розвитку харчової промисловості / О.А. Біловодська, О.В. Гримайло // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 1. – С. 149-160.
 2. Бутылка вина [Електронний ресурс] // Alcoexpert, – Режим доступу: http://www.alcoexpert.ru/itnews/1028-butylka-vina-dva-v-odnoj.html.
 3. Ганоцька О.В. Сегмент ексклюзивної упаковки у таропакувальній галузі [Електронний ресурс] / О.В. Ганоцька // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв «Дизайн-освіта 2006: Пошуки нової естетичної парадигми в сучасному дизайні». – 2006. – № 3. – С. 9-14. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/articles/2006/06govsep.pdf.
 4. Инновации в дизайне упаковки [Електронний ресурс] // Adme.ru. – Режим доступу: http://www.adme.ru/creativity/innovacii-v-dizajne-upakovki-1221/.
 5. Канаян К. Создание упаковки товара [Електронний ресурс] / К. Канаян, Р. Канаян. – Режим доступу: http://www.usconsult.ru/b_003.html.
 6. Каніщенко О.Л. Управління міжнародними брендами: фактор «високих мотивацій» / О.Л. Каніщенко, Т. Доця // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 2. – С. 32-35.
 7. Королев Д. Упаковка продуктов питания в модифицированной газовой среде / Д. Королев // Мясные технологии. – 2005. – № 5 (29). – С. 32-33.
 8. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – М. : Прогресс, 1990. – 736 с.
 9. Наша відповідь Ipad: інновації в області пакування [Електронний ресурс] // Obgortka це більше ніж упаковка. – Режим доступу: http://www.obgortka.ru/2011/ 11/ipad.html.
 10. Розанцев Э.Г. Тара и упаковка / Э.Г. Розанцев. – М. : МГУПБ, 1999. – 158 с.
 11. Хайн Т. Все об упаковке: эволюция и секреты  коробок, бутылок, консервных банок и тюбиков / Т. Хайн. – СПб. : Азбука-Терра, 1997. – 288 с.
 12. Ханлон Дж. Ф. Упаковка и тара: проектирование, технологии, применение / Дж.Ф. Ханлон, Р.Дж. Келси, Х.Е. Форсинио. – СПб. : Профессия, 2004. – 632 с.
 13. Bacardi Corto – шот-дринк в инновационной упаковке [Електронний ресурс] // POPSOP. – Режим доступу: http://popsop.ru/14519.
 14. Cookie Cup [Електронний ресурс] // Официальный сайт Lavazza. – Режим доступу: http://www1.lavazza.com/corporate/en/avantgarde/creativelab/prototypes/lab5.html.
 15. FreshCase [Електронний ресурс] // Официальный сайт Curwood. – Режим доступу: http://www.curwoodinnovates.com/#FreshCase/Features.
 16. Graduate Directory 2011 [Електронний ресурс] // Wallpaper*. – Режим доступу: http://www.wallpaper.com/gallery/art/graduate-directory-2011/17052208/38510.
 17. Interactive printed electronics labels light up beverage bottles [Електронний ресурс] // Официальный сайт Innovia Films. – Режим доступу:  http://www.innoviafilms.com/News---Events/Media-Centre/Interactive-Printed-Electronic-Labels-Light-Up-Bev.aspx.
 18. Robertson G.L. Food Packaging: Principles and Practice / G.L. Robertson. – 2 nd ed. – London : CRC Press, 2005. – 550 р.
 19. Soy mamelle [Електронний ресурс] // Официальный сайт агентства KIAN. – Режим доступу: http://kian.ru/projects/soy_mamelle/.
 20. Spoonlidz, the lid is the spoon! [Електронний ресурс] // Официальный сайт Ecotensil. – Режим доступу: http://ecotensil.com/spoonlidz.html.
 21. STIP – Do you smell the taste? [Електронний ресурс] // Официальный сайт Almi international. – Режим доступу: http://www.almi.at/index.cfm?seite=news&inhaltID=88 &sprache=EN.
 22. Tea Calendar [Електронний ресурс] // Yanko Design. – Режим доступу: http://www.yankodesign.com/2010/04/01/tea-calendar/.
 23. UWI Label [Електронний ресурс] // Официальный сайт UWI Label. – Режим доступу: http://www.uwitechnology.com/blog/technology/.