Процесно-збалансований метод розвитку евристичних функцій підприємства

Автори:
Князь Святослав Володимирович, Георгіаді Неллі Георгіївна, Коломієць Олексій Леонідович
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
299 - 307
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті розкрито сутність процесно-збалансованого методу розвитку евристичних функцій підприємств. Увагу приділено етапам його застосування, а також факторам, які необхідно враховувати, приймаючи евристичні рішення щодо збільшення обсягу прибутку  від реалізації підприємством креативно-інноваційних проектів.


Ключові слова
евристичні функції, креативно-інноваційний проект, грошовий потік


Посилання
 1. Алєксєєв І.В. Моделювання інноваційного розвитку підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва / І.В. Алєксєєв // Інновації: проблеми науки і практики : монографія. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – С. 294-316.
 2. Антонов В.М. Інтелектуально-математичний менеджмент. Кіберакмеологічна концепція : монографія / В.М. Антонов. – К. : КНТ, 2007. – 528 с.
 3. Берсуцкий Я.Г. Принятие решений в управлении экономическими объектами: методы и модели : монография / Я.Г. Берсуцкий, Н.Н. Лепа. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 2001. – 235 с.
 4. Види проектних ризиків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dlab.irtc.org.ua.
 5. Відсоткова ставка і фактори її диференціювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vuzlib.net.
 6. Коломієць О.Л. Креативний потенціал: сутність і особливості управління / О.Є. Кузьмін, Н.В. Савіцька, О.Л. Коломієць // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць ІРД НАН України. – 2011. – Випуск 2 (88). – С. 606-613.
 7. Кредитний рейтинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org.
 8. Кооперування машинобудівних підприємств з урахуванням інноваційного та евристичного розвитку : монографія / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, М.П. Політило, О.К. Коломієць. – Львів : Видавництво «Міські інформаційні системи», 2011. – 250 с.
 9. Креативний потенціал підприємства як чинник формування інноваційних технологічних процесів : монографія / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, В.Й. Жежуха, Н.В. Савіцька. – Львів : Видавництво «Тріада плюс», 2012. – 464 с.
 10. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів / М.Л. Лапішко. – Львів : Новий–Світ, 1995. – 328 с.
 11. Поняття та види проектних ризиків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua.
 12. Указ вiд 16.03.1995 № 227/95 «Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України».
 13. Фінансова стійкість підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua.