Перспективи розвитку стратегічного партнерства промислових підприємств

Автори:
Тєлєтов Олександр Сергійович, Провозін Микола Васильович
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
247 - 254
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Розглянуто причини диспропорцій економічного розвитку окремих регіонів України. Охарактеризовано передумови, що викликають необхідність розвитку підприємств шляхом розбудови економіки сталого розвитку на основі встановлення стратегічних партнерств підприємств. Запропоновано організаційні заходи вдосконалення діяльності підприємств у регіонах, спрямовані на поліпшення взаємовідносин суб’єктів господарювання з урядовими та громадськими організаціями.


Ключові слова
сталий розвиток, стратегічне партнерство підприємств, регіональний розвиток, маркетинг партнерських стосунків


Посилання
 1. Мельник Л.Г. Досвід Європейського Союзу у формуванні інноваційної стратегії сталого розвитку / Л.Г. Мельник, І.Б. Дегтярьова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 1. – С. 190-200.
 2. Гордон Ян. Х. Маркетинг партнерских отношений / Ян. Х. Гордон; пер. с англ.; под ред. О.А. Третьяк. – СПб.; М.; Харьков; Минск : Питер, 2001. – 384 с.
 3. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми : монографія / Н.В. Куденко. – К. : КНЕУ, 2002. – 245 с.
 4. Печчеи А. Человеческие качества / А. Печчеи; пер. з англ. О.В. Захарова. – М. : Прогресс, 1985. – 312 с.
 5. Герасимчук В.Г. Освіченість, рішучість лідера як фактор успіху сталого розвитку / В.Г. Герасимчук // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 2. – С. 227-239.
 6. Індекси промислової продукції за 2007-2011 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 7. Промисловість Сумської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sumy.ukrstat.gov.ua/?menu=32.
 8. Індекси промислової продукції у 2011 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sumy.ukrstat.gov.ua/?menu=183&article_id=946.
 9. Статистичний щорічник Сумської області за 2010 рік. – Київ : ТОВ «Август Трейд», 2011. – 559 с.
 10. Статистичний щорічник Сумської області за 2010 рік. – Суми : Головне управління статистики у Сумській області, 2011. – 672 с.
 11. Ілляшенко С.М. Економічний ризик : навчальний посібник / С.М. Ілляшенко. – 2-ге вид., доп. перероб. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.