Інноваційне удосконалення підрахунку рейтингу в освіті: від університету до студента

Автори:
Полозов Андрій Анатолійович
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
236 - 246
Мова оригіналу:
Російська


Анотація

Стаття присвячена інноваційним змінам у рейтингуванні ВНЗ. Рейтинги ВНЗ, їх менеджменту, викладачів і студентів повинні мати ієрархічні взаємозв'язки. Вирішення проблеми «частинами» призводить до створення великої кількості незв'язаних між собою вирішень, що базуються на бально-рейтингових підходах. Запропоновано комплексний підхід, що ґрунтується на єдиних базових компонентах, що включають такі складові, як цитованість наукових досліджень, рівень фактично переданих студенту знань і незалежні оцінки (наприклад, ЗМІ), що становлять, по суті, приватні рейтинги. Розглядається питання про інтеграцію на ряді конкретних прикладів, зокрема стосовно рейтингу професорсько-викладацького складу і студентів.


Ключові слова
рейтинг, цитованість, бально-рейтингова оцінка, університет, студент, інновації


Посилання
 1. Полозов А. Кое что о рейтинге / А.Полозов // Высшее образование сегодня. – 2005. – № 7.
 2. Полозов А.А. Энциклопедия рейтинга / А.А.Полозов, А.М. Карминский и др. – М. : Экономика и жизнь, 2011. – 450 с.
 3. Полозов А.А. Рейтинг в спорте: вчера, сегодня, завтра / А.А. Полозов. – М. : Изд-во: «Советский спорт», 2007. – 315 с.
 4. Полозов А.А. Рейтинг вуза: эволюция проблемы / А.А. Полозов // Университетское управление. – 2011. – № 2.
 5. Нет конкурса – нет рейтинга // Газета «Поиск». – 1.07.2005. – № 26.
 6. Рейтинги вузов Федерального агентства по образованию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rating.edu.ru/.
 7. АНО «Независимое рейтинговое агентство «РейтОР» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.reitor.ru/.
 8. Национальный рейтинг университетов (Интерфакс) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://unirating.ru.
 9. Самые востребованные российские вузы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=884450.
 10. Студенческий рейтинг вузов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ed.vseved.ru/higher-school-russia/rating-russia.html.
 11. Рейтинг реального трудоустройства выпускников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: SuperJob.ru http://www.superjob.ru/research/articles/496/.
 12. Деловой рейтинг высшего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.edu.ru/abitur/act.9/index.php?rating/Rating_deloros2008.htm.
 13. Ілляшенко С.М. Комунікаційна ефективність WEB-технологій у маркетингу науково-освітніх послуг / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 1. – С. 69-78.