Установлення оптимальної ціни на новий товар

Автори:
Чухрай Наталія Іванівна, Беспалюк Христина Мирославівна
Розділ:
Маркетинг інновацій
Сторінки:
23 - 33
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Статтю присвячено проблемам ціноутворення на новий товар. Проведено аналіз етапів та методів ціноутворення. Запропоновано використовувати метод PSM для встановлення діапазону цін на новий споживчий товар. Наведено результати опитування потенційних клієнтів vip-дозиметра вітчизняного виробництва та визначено його оптимальну ціну.


Ключові слова
ціна, витрати, методи ціноутворення, PSM, новий товар


Посилання

 

 1. Управління інноваційними процесами в межах екосистеми : монографія / Н.І. Чухрай, Р. Патора, А.Г. Загородній та ін. ; за наук. ред. Н.І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 216 с. 
 2. Чухрай Н.І. Маркетинг інновацій : підручник / Н.І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 256 с.
 3. Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / за ред. д.е.н. проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2010. – 624 с.
 4. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика [Електронний ресурс] / В.Я. Кардаш. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/112/44/1/11/.
 5. Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент : підручник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. – К. : Видавництво «Хімджест», 2008. – 720 с.
 6. Крикавський Є. Промисловий маркетинг : підручник / Є. Крикавський, Н. Чухрай. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 472 с.
 7. Офіційний сайт ПП НВПП «Спаринг-Віст Центр» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ecotestvip.com/uk/.
 8. Сысоева С.В. Управление ассортиментом в рознице. Категорийный менеджмент / С.В. Сысоева, Е.А. Бузукова.. – СПб. : Питер, 2011. – 288 с.
 9. Старостіна А.О. Маркетинг : підручник / А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавський та ін. ; за ред. А.О. Старостіної. – К. : Знання, 2009. – 1070 с.
 10. Chukhray N. Marketing Strategies for Overcoming Consumer Resistance to Innovations / Nataliya Chukhray // Konsumpcja i rozwoj. – 2012 (2). – № 1. – Р. 71-84.
 11. Chukhray N. International Marketing and Business in the CEE Markets / N. Chukhray; еdited by M. Szymura-Tyc // Domestic and international strategies of development of Ukrainian firms in the transition economy. – Katowice : University of Economics in Katowice Publisher, 2009. – Р. 344-356.
 12. Інвестиційна та інноваційна діяльність : монографія / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Н.В. Тувакова, А.Я. Кузнєцова ; за наук. ред. д-ра екон. наук проф., О.Є. Кузьміна . – Львів : ЛБІ НБУ, 2003. – 233 с. 
 13. Портер М. Конкуренція : навч. посіб. / М. Портер. – М. : Видавничий дім «Вільямс», 2000. – 495 с.
 14. Дайновський Ю.А. Товарна інноваційна політика : навчальний посібник / Ю.А. Дайновський. – Львів : Новий Світ – 2010. – 244 с.
 15. Руделиус У. Маркетинг : учебник / У. Руделиус и др. – М. : ДеНово, 2001. – 706 с. 
 16. Беспалюк Х.М. Комплексне дослідження бізнес-портфеля приладобудівного підприємства / Х.М. Беспалюк, І.М. Ілів // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – №  1. – С. 53-63.