Теоретико-методичні засади оцінки конкурентного середовища та конкурентної позиції підприємства на ринку

Автори:
Дяченко Тетяна Анатоліївна
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
203 - 208
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Визначено поняття та взаємозв’язок ринкового конкурентного середовища та сили конкурентної позиції підприємства. Виявлено суб’єкти й чинники, що впливають на них. Розроблено методичний підхід до їхньої оцінки.


Ключові слова
конкуренція, ринкове конкурентне середовище, сила конкурентної позиції підприємства


Посилання
  1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г.Л. Азоев. – М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 с.
  2. Грант Р.М. Современный стратегический анализ / Р.М. Грант; пер. с англ. В.Н. Фунтова. – Санкт-Петербург : СПб Питер, 2008. – 560 с.
  3. Грод А.М. Оцінка стану конкурентного середовища на ринку меблевої продукції та основні напрями його розвитку [Електронний ресурс] / А.М. Грод // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №9 (111) – С. 46-54. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/APE/2010_9/index.htm.
  4. Ковтун Н. Використання статистичної інформації для побудови конкурентної карти ринку [Електронний ресурс] / Н. Ковтун, О. Хвостенко // Вісник національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Економіка. – 2011. – № 124-125. – С. 21-25. – Режим доступу: papers.univ.kiev.ua/ekonomika/10852.pdf.
  5. Ніколенко С.С. Оцінка конкурентного середовища торговельного підприємства [Електронний ресурс] / С.С. Ніколенко, Л.М. Кириченко // Економічний простір. – 2012. – № 60. – С. 207-219. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2012_60/zmist.htm.
  6. Овчаренко Н.А. Качество конкурентной среды промышленных предприятий [Електронний ресурс] / Н.А. Овчаренко, Р.В. Рыбальченко // Экономика и управление. – 2010. – № 12 (73). – С.112-115. – Режим доступу: http://ecsocman.hse.ru/text/33714332/.
  7. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер; пер с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2011. – 454 с.
  8. Портер М. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / М. Портер; пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський.– К. : Основи, 1997. – 390 с.
  9. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд; пер. с англ. – 12-е изд. – М. : Вильямс, 2005. – 928 с.
  10. Филюк Г.М. Оцінка конкурентного підприємницького середовища в Україні: методологічні аспекти [Електронний ресурс] / Г.М. Филюк // Вісник національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Економіка. – 2011. – № 124-125. – С.19-21. – Режим доступу: papers.univ.kiev.ua/ekonomika/10852.pdf.