Інформаційне забезпечення бізнес-планування інноваційних проектів підприємств: складові елементи та особливості їхньої взаємодії

Автори:
Богів Ярина Святославівна, Мирощенко Наталія Юріївна, Паук Оксана Євгенівна
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
193 - 202
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті розглядаються теоретичні й методичні положення щодо інформаційного забезпечення бізнес-планування інноваційних проектів підприємств. Увагу приділено складовим елементам інформаційного забезпечення, особливостям їхньої взаємодії у процесі перетворення слабоформалізованих потоків даних у високоформалізовану інформацію, яка може бути використаною для прийняття управлінських рішень у межах інноваційного проекту.


Ключові слова
бізнес-планування, інформаційне забезпечення, інновації, технології


Посилання
  1. Методи, моделі і інформаційні технології в управлінні економічними системами різних рівнів ієрархії : монографія / О.О. Бакаєв, Л.І. Бажан, Л.І. Кайдан, та ін.: за ред. О. О. Бакаєва / НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем. – К. : Логос, 2008. – 127 с.
  2. Возняк Г.В. Інноваційна діяльність промислових підприємств та способи її фінансування в Україні : монографія / Г.В. Возняк, А.Я. Кузнєцова; Національний банк України; Університет банківської справи; Львівський ін-т банківської справи. – К. : УБС НБУ, 2007. – 183 c.
  3. Георгіаді Н.Г. Моніторинг інтегрованої системи управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства / Н.Г. Георгіаді // Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія; за ред. д. е. н., проф. С. М Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Папірус», 2010. – С. 151-162.
  4. Георгіаді Н.Г. Формування і використання інформаційної системи управління економічним розвитком підприємства : монографія / О.Є. Кузьмін, Н.Г. Георгіаді. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 368 с.
  5. Грузд М.В. Розвиток механізму управління інвестиційними процесами на промислових підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / М.В. Грузд. – Х. : Харківський національний економічний ун-т, 2006. – 209 с.
  6. Захарченко В.І. Інформаційне забезпечення моделей оцінки інвестиційних проектів / В.І. Захарченко // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ «Львівська політехніка». – Львів, 2001. – № 436. – С. 345-347.
  7. Князь С.В. Інформаційне забезпечення об’єднань підприємств щодо реалізації інвестиційних проектів / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, А.І. Бажанова // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. –№ 478. – С. 169-177.
  8. Сингер А.Е. Управленческие информационные системы / А.Е. Сингер; под ред. М.Желены // Информационные технологии в бизнессе : энциклопедия. СПб. : Питер, 2002. – С. 231-260.
  9. Шаховська Н.Б. Програмне та алгоритмічне забезпечення сховищ та просторів даних : монографія / Н.Б. Шаховська. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 196 с.