Концептуальна основа проведення технологічного реінжинірингу на машинобудівних підприємствах

Автори:
Мехович Сергій Анатолійович, Захарченков Олексій Сергійович
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
179 - 185
Мова оригіналу:
Російська


Анотація

У статті викладені концептуальні питання технологічної санації проблемних машинобудівних підприємств. Окрема увага приділена реінжинірингу виробництва як найпривабливішому механізму інноваційних перетворень. Розглянуті суть і види реінжинірингу. Як основний інструмент реанімації вітчизняних підприємств запропонований технологічний реінжиніринг.


Ключові слова
технологічні процеси, технологічний реінжиніринг, конкурентоспроможність, інноваційні перетворення, гнучкі виробничі системи, ефективність, машинобудування, концепція


Посилання
 1. Hammer M. Reengineering the Corporation: a Manifesto for Business Revolution / M. Hammer, J. Champy. – London : Nicholas Brealey, 1993. – P. 79-85.
 2. Grint K. Reengineering history: social resonances and business process reengineering / K. Grint // Organization. – 1994. – № 1 (1). – P. 179-201.       
 3. Hess T. State of the Art des Business Process Redesign: Darstellung und Vergleich Bestehender Methoden / T. Hess, L. Brecht. – Wiesbaden : Dr. Th. Gabler Verlag, 1995. – P. 57-69.
 4. Официальный сайт компании «Strassmann, Inc.» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.strassmann.com/.
 5. Пономарев Вадим. Технологический прорыв ожидается [Электронный ресурс] / Вадим Пономарев. – Режим доступа: http://expert.ru/expert/2011/38/tehnologicheskij-proryiv-ozhidaetsya/.
 6. Акимова И.М. Реструктуризация  предприятий в промышленности Украины: направления и методы / И.М. Акимова. – Харьков : Бизнес-Информ, 1999. – 282 с.
 7. Инновационная экономика : монография /Л.Л. Товажнянский, Л.Н. Ивин, В.М. Куклин, А.С. Захарченков, С.А. Мехович; под ред. Л.Л. Товажнянского. – Харьков : ООО «ЭДЭНА», 2010. – 716 с.
 8. Мехович С.А. Санация и реинжиниринг производственно-технологической основы проблемных предприятий : монография / С.А. Мехович, А.С. Захарченков. – Харьков : Выровец А. П. «Апостроф», 2011. – 392 с.
 9. Успаленко В.И. Управление проблемным предприятием / В.И. Успаленко, В.М. Куклин, А.С. Захарченков. – Харьков : Изд-во «Бурун-книга», 2009. – 334 с.
 10. Мехович С.А. Економічні проблеми гнучких виробничих систем : монографія / С.А. Мехович. – Харків : НТУ «ХПІ», 2007. – 232 с.
 11. Всемирный экономический форум: рейтинг глобальной конкурентоспособности 2012-2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/news/2012/09/05/4949.
 12. Реинжениринг бизнес-процессов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: quality.eup.ru/DOCUM/rbp2.htm.