Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику (на прикладі PEPs)

Автори:
Глущенко Олександр Олександрович, Вороніна Роксолана Михайлівна
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
169 - 178
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті розглянуті сучасні проблеми  ідентифікаційних процедур клієнтів високого ризику. Виокремлено першочергові заходи вдосконалення процедур ідентифікації та вивчення банківських клієнтів із деталізацією стосовно публічних діячів. Запропоновано додаткові заходи обачності для перевірки особи клієнта в рамках ризик-орієнтованої його ідентифікації.


Ключові слова
ідентифікація, клієнт, бенефіціар, публічні діячі, ризик-орієнтований підхід, фінансовий моніторинг


Посилання
 1. Барановський О.І. Фінансова безпека : монографія / О.І. Барановський // Інститут економічного прогнозування. – К. : Фенікс, 1999. – 338 с.
 2. Барановський О.І. «Відмивання» грошей: сутність та шляхи запобігання / О.І. Барановський. – Х. : Вид-во «Форт», 2003. – 472 с.
 3. Фінансовий моніторинг в банку : навчальний посібник / С.О. Дмитров, В.В. Коваленко, А.В. Єжов, О.М. Бережний ; за ред. С.О. Дмитрова, В.В. Коваленко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 336 с.
 4. Швець Н.Р. Місце банківського нагляду в національній системі боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом / Н.Р. Швець, Т.Б. Ковч // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 5. – С. 58-62.
 5. Masciandaro D. Money Laundering: The Economics of Regulation / D. Masciandaro // European Journal of Law and Economics. – 1999. – № 7 (3). – P. 225-240.
 6. Tanzi V. The underground economy in the United States : annual estimates : 1930-1980 / V. Tanzi // IMF Staff Papers. – 1983. – Vol. 30, № 2. – Р. 283-305.
 7. Tanzi V. Uses and abuses of estimates of the underground economy / V. Tanzi // Economic Journal. – 1999. – Vol. 109, № 456. – Р. 338-340.
 8. Walker J. How Big is Global Money Laundering? / J. Walker // Journal of Money Laundering Control. – 1999. – Vol. 3, Iss: 1. – Р. 25-37.
 9. Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» : Закон України від 18.05.2010 р. за № 2258 // Голос України вiд 22.05.2010. – № 93.
 10. UNODC and World Bank. Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan // World Bank. – Washington DC, 2007. – Р. 9.
 11. Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей : Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 28.08.2001 р. за № 1124 // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 35. – С. 1630. (Паризька редакція 40 Рекомендацій FATF від 16.02.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2012/22.03.2012/1.pdf).
 12. Документи Базельського комітету з банківського нагляду у сфері ЗПВД [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=535&art_id=587&lang=uk.
 13. Многоликая коррупция: выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления / под ред. Э. Кампоса и С. Прадхана; пер. с англ. – М. : Альпина Паблишерс, 2010. – 551 с.
 14. Флейчук М.І. Легалізація економіки та протидія корупції у системі економічної безпеки: теоретичні основи та стратегічні пріоритети в умовах глобалізації / М.І. Флейчук. – Львів : Ахілл, 2008. – 660 с.
 15. Порта Донателадела. Брудні оборудки: учасники, ресурси та механізми політичної корупції / Донателадела Порта, Альберто Вануччі ; пер. з англійської. – К. : «К.І.С.», 2006. – 302 с.
 16. Возвращение похищенных активов. Программа Европейского Союза ТАСИС для Украины. Базельский институт управления / под ред. Марка Пита. – Берн, 2009. – 486 с.
 17. Про ратифікацію Конвенції ООН проти корупції : Закон України від18.10.2006 р. за № 251-V // Відомості Верховної Ради від 15.12.2006 р. – № 50. – С. 1583.
 18. Weisstein Eric W. Sierpiński Sieve [Електронний ресурс] / Eric W. Weisstein. – Режим доступу: http://mathworld.wolfram.com/SierpinskiSieve.html.
 19. Шарапов О.Д. Економічна кібернетика : навч. посібник / О.Д. Шарапов, В.Д. Дербенцев, Д.Є. Семьонов. – К. : КНЕУ, 2004. – 231 с.
 20. Кричевский М.Л. Интеллектуальные методы в менеджменте / М.Л. Кричевский. – СПб. : Питер, 2005. – 304 с.
 21. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців : Закон України від 15.05.2003 р. за № 775-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.
 22. Misuse of Corporate Vehicles including Trusts and Company Services Providers [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org.
 23. Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення : Наказ Держфінмоніторингу від 26.08.2010 року № 148 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 78.
 24. Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу : Постанова Правління Національного банку України від 14.05.2003 р. № 189 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.01.2011р. № 22) // Офіційний вісник України. – 2003. – № 22. – С. 9. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/z0381-03.
 25. Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта : Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 року № 746. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/746-2010-%D0%BF.