Методологічний підхід до оцінки еволюційного ризику інноваційних проектів

Автори:
Гліненко Лариса Костянтинівна
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
161 - 168
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Запропоновано методологічний підхід до кількісної оцінки еволюційного ризику інноваційного проекту на основі порівняння значень індикаторів еволюційної коректності та ефективності з їхніми апріорними значеннями та перерахунку результатів порівняння у величину премії за еволюційний ризик з урахуванням її у дисконтній ставці проекту.


Ключові слова
еволюційний ризик, інноваційний проект, індикатор, премія за ризик


Посилання
 1. Гліненко Л.К. Ефективність інновацій як функція їх еволюційної коректності / Л.К.Гліненко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізми управління ефективністю інновацій у регіоні. – Львів : ІРД НАН України, 2005. – Випуск 1 (LІ). – С. 100-111.
 2. Гліненко Л.К. Методологічні засади індикативної оцінки еволюційної доцільності інновацій / Л.К.Гліненко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – Т. 2, № 3. – С. 191-198.
 3. Slocum M.S. Technology Maturity Using S-curve Descriptors [Електронний ресурс] / M.S.Slocum // Journal of TRIZ. – 1998. – № 12. – Режим доступу: http://www.triz-journal.com/archives/1998/12/a/index.htm.
 4. Mann D. Evolutionary-Potential™ in Technical and Business Systems [Електронний ресурс] / D.Mann, S.Dewulf // Journal of TRIZ. – 2002. – № 6. – Режим доступу: http://www.triz-journal.com/archives/2002/06/f/index.htm.
 5. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком / С.М. Ілляшенко – Суми : ВТД «Університетська книга»; К. : Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 324 с.
 6. Mann D. On Innovation Timing [Електронний ресурс] / D.Mann – Режим доступу: www.triz-journal.com/archives/2006/01/10.pdf.
 7. Cooper R. New Product Performance: What Distinguishes the Star Products / R.Cooper, E.Kleinschmidt // Australian Journal of Management. – 2000. – № 1. – Р. 17-46.
 8. Carbonell-Foulquie P. Technology Newness and Impact of Go/No-Go Criteria on New Product Success / P.Carbonell-Foulquie, J.Munuera-Aleman, A.Rodrіguez-Escudero // Marketing Letters. – 2004. – № 15(2-3). – P. 81-97.
 9. Edgett S. Japanese and British Companies Compared: Contributing Factors to Success and Failure in NPD / S.Edgett, D.Shipley, G. Forbes // Journal of Product Innovation Management. – 1992. – № 9. – P. 3-10.
 10. Halman J.I.M. Perceived Risks in Produkt Innovation Projects: Development of a Risk Skeleton / J.I.M. Halman, J.A. Keizer, M. Song // Working Paper № 11/99 of Eindhoven Centre for Innovation Studies. – Eindhoven : TUE, 1999. – 33 р.
 11. Hartmann G.С. Technical Risk, Product Specifications, and Market / G.С.Hartmann, М.В.Myers // Report of the Project Team NIST GCR 00-787. – 2000. – April. – 164 р. – Р. 64-74.
 12. Verworn B. Managing the “Fuzzy Front End” of Innovation [Електронний ресурс] / B. Verworn, C. Herstatt – Режим доступу: www.palgrave.com / 106C.pdf.