Методологічні засади цільової ринкової орієнтації підприємства

Автори:
Карпенко Наталія Володимирівна
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
154 - 160
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті автором визначено важливість цільової ринкової орієнтації, зміст якої ґрунтується на маркетингових засадах і передбачає взаємозв’язаність процесів сегментування ринку та позиціювання. Запропоновані методологічні засади проведення сегментування є результатом власних досліджень автора, а процес позиціювання розглядається як п’ятирівнева система, що утримує три етапи та два варіанти поведінки підприємства.


Ключові слова
цільова ринкова орієнтація, сегментування ринку, позиціювання, методи сегментування ринку, критерії та показники оцінки цільового сегмента, суб’єкти позиціювання, етапи позиціювання


Посилання
 1. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент : підручник / А.В. Войчак. – К. : КНЕУ, 2009. – 328 с.
 2. Зозульов О.В. Ринкове позиціювання: з чого починається створення успішних брендів / О.В. Зозульов, Н.Л. Писаренко. – К. : Знання-Прес, 2004. – 199 с.
 3. Карпенко Н.В. Маркетингова діяльність підприємств споживчої кооперації : монографія / Н.В. Карпенко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 259 с.
 4. Карпенко Н.В. Теоретичні аспекти маркетингової орієнтації підприємств споживчої кооперації / Н.В. Карпенко // Маркетинг в Україні : Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 жовтня 2009 р. – К. : КНЕУ, УАМ, 2009. – С.47-49.
 5. Карпенко Н.В. Інноваційні підходи до вибору методів та послідовності процесу сегментації ринку / Н.В. Карпенко // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу :
 6. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 1-2 жовтня 2009 р. – Суми, СумДУ : Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1»ТОВ. – С. 92-93.
 7. Кулибанова В.В. Прикладной маркетинг / В.В. Кулибанова. – СПб. : Издательский дом «Нева», 2003. – 272 с.
 8. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок / Жан-Жак Ламбен ; пер. с англ. под ред. В.Б. Колчанова. – СПб. : Питер, 2005. – 800 с.
 9. О’Шоннесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Дж. О’Шоннесси ; пер. с англ. под ред. Д.О. Ямпольской. – СПб. : Питер, 2002. – 864 с.
 10. Стратегическая гибкость / Г. Хэмел, К. Прахалад, Г. Томас, Д. О’Нил ; пер. с англ. Л. Круглова-Морозова. – СПб. : Питер, 2005. – 381 с.
 11. Хаг П. Маркетинговые исследования : руководство по планированию, методологии и оценке / П. Хаг ; пер. c 3-го англ. изд. – К. : Знання-Прес, 2005. – 418 с.
 12. Хулей Г. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование / Грем Хулей, Джон Сондерс, Найджел Пирси ; пер. с англ. – Днепропетровск : Баланс Бізнес Букс, 2005. – 800 с.