Особливості оцінювання економічної ефективності прийомів управління і маркетингу

Автори:
Дайновський Юрій Анатолійович
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
143 - 153
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Розглянуто особливості прояву економічної ефективності прийомів, використовуваних у сферах управління і маркетингу. Запропонована нова класифікація прийомів залежно від особливостей прояву їхньої економічної ефективності. Обґрунтована необхідність різних підходів до оцінювання економічної ефективності окремих груп прийомів. Наведено приклади прийомів із різними варіантами прояву економічної ефективності.


Ключові слова
економічна ефективність, прийоми, управління, маркетинг, оцінювання


Посилання
 1. Акимова Е.Е. 100 лучших приемов презентации товара / Е.Е. Акимова. – СПб. : Речь, 2008. – 204 с.
 2. Бобровник В.М. Контроль ефективності реалізації маркетингової концепції управління торговельним підприємством / В.М. Бобровник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – T. 4, № 6. – С. 351-354.
 3. Викентьев И.Л. Приёмы рекламы и public relations / И.Л. Викентьев. – 8-е изд. – СПб. : «ТРИЗ-ШАНС» и «Бизнес-пресса», 2007. – 406 с.
 4. Дотсон Л. 1000 советов, тактических приемов и секретов INTERNET-маркетинга [Електронний ресурс] / Ларри Дотсон. – Режим доступу: // http://www.berestneff.com/books /marketing /1000secrets.htm.
 5. Квятковська Л.А. Аналіз стратегічного потенціалу сучасного підприємства за показниками ефективності // Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія. – Суми : ТД «Папірус», 2010. – 624 с. – С. 194-202.
 6. Кейтс Б. Расскажите обо мне! Испытанные приемы привлечения новых клиентов / Билл Кейтс. – М. : Альпина паблишерз, 2010.
 7. Манн И. Без бюджета. 57 эффективных приемов маркетинга / Игорь Манн – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2009. – 300 с.
 8. Маркіна І.А. Методологічні питання ефективності управління / І.А. Маркіна // Фінанси України. – 2000. – № 6. – С. 24-32.
 9. Подольчак Н.Ю. Проблеми оцінювання та регулювання соціально-економічної ефективності систем менеджменту машинобудівних підприємств : монографія / Н.Ю. Подольчак. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 340 с.
 10. Стоун Б. Директ-маркетинг: эффективные приемы / Б. Стоун,. Р. Джекобс. – К. : Издательский Дом Гребенникова, 2005. – 616 с.
 11. Сульповар Л. Показники ефективності соціально-орієнтованої маркетингової стратегії підприємства / Л. Сульповар, Т. Богачова // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 6. – С. 54-57.
 12. Федорченко А.В. Система маркетингових досліджень : монографія / А.В. Федорченко – К. : КНЕУ, 2009. – 267 с.
 13. Фостер Т. 101 прием сделать бизнес эффективным / Тимоти Фостер ; пер. с англ. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 240 с.
 14. Шоу Р. Прибыльный маркетинг: окупается ли ваш маркетинг? / Шоу Р., Меррик Д.; пер. с англ. – К. : Companion Group, 2007. – 496 с.
 15. Эллвуд Я. 100 приемов эффективного брендинга / Ян Эллвуд ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2002. – 368 с.
 16. Яцюк Д.В. Ключові показники та критерії ефективності маркетингової діяльності підприємства / Д.В. Яцюк // Формування ринкової економіки. – Спеціальний випуск «Маркетингова освіта в Україні». – К. : КНЕУ, 2011. – С. 660-667.
 17. Яшева Г.А. Эффективность маркетинга: методика, оценки и результаты [Електронний ресурс] / Г.А.Яшева. – Режим доступу: http://www.cfin.ru/press/practical/2003-08/02.shtml.
 18. 50 приемов партизанского маркетинга [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://obiznese.com/alhimija-biznesa/marketing-reklama-i-pr/500212-50-priemov-partizanskogo-market inga.html.