Управління онлайн-репутацією: теоретичні засади та методичні підходи

Автори:
Міцура Олена Олексіївна, Хижняк Марина Олексіївна
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
121 - 129
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті розглянуто поняття «репутаційний менеджмент» та зв’язок його основних елементів, визначено структуру репутаційного капіталу та у його складі виділено управління онлайн-репутацією (ORM) в окремий вид діяльності.Сформульовано поняття ORM, досліджено його структуру та вивчено особливості впровадження, визначені основні етапи та майданчики для ORM-компанії.


Ключові слова
імідж, репутація, on-line-репутація, репутаційний менеджмент, репутаційний капітал, ORM, інформація


Посилання
 1. Gaudette Yvonne. 6 Ways to Blend Online Reputation Management and Marketing [Електронний ресурс] / Yvonne Gaudette. – Режим доступу: http://www.smallbiztechnology.com/ archive/2010/12/6-ways-to-blend-online-reputat.html/.
 2. PR – управление репутацией [Електронний ресурс] // Офіційний сайт компании PR&Branding. – Режим доступу: http://www.pr2b.ru/pr/pr_reputation/.
 3. Proffitt Brian. Inside The Mysterious World Of Online Reputation Management [Електронний ресурс] / Brian Proffitt. – Режим доступу: http://readwrite.com/2012/08/27/inside-the-mysterious-world-of-online-reputation-management.
 4. Weinzierl Jack. Web Branding: Exposure [Електронний ресурс] / Jack Weinzierl. – Режим доступу: http://jackweinzierl.com/web-branding-exposure/.
 5. Woodfin Glen. Online Reputation Management Top Tips DIY [Електронний ресурс] / Glen Goodfin. – Режим доступу: http://www.glenwoodfin.com/seo/online-reputation-management-top-tips-diy/.
 6. Wright Tony. Proactive SEO Reputation Management in 6 Easy Steps [Електронний ресурс] / Tony Wright. – Режим доступу: http://www.pubcon.com/pubcon-speaker-tony-wright-proactive-seo-reputation-management-in-6-easy-steps-–-all-for-free.
 7. Анохина К.О. Характеристика взаємозв'язку репутації, іміджу, бренда та гудвілу як складових нематеріальних активів підприємства [Електронний ресурс] / К.О. Анохина.  – Режим доступу: http://fei.idgu.edu.ua/conference/dokl/d21.pdf.
 8. Ашарапова Е. Управление информационным полем в Интернете / Е.Ашарапова // Новый маркетинг. – 2009. – № 8. – С. 20-23.
 9. Ашарапова Е. Поле чудес: какие удивительные открытия можно сделать с помощью анализа информационного поля компании в Рунете / Е. Ашарапова // PR в России. – 2008. – № 4. – С. 24-25.
 10. Бортніков П.Г. Маркетингова підтримка репутації фінансової установи [Електронний ресурс] / П.Г. Бортніков // Офіційний сайт Бібліотеки ім. Вернадського. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13837/1/18_115-120_Vis_720_Menegment.pdf.
 11. Бурбело О.А. Репутація компаній: управління і захист : монографія / О.А. Бурбело, Д.В. Солоха, А.М. Зінченко. – Луганськ : Янтар, 2009. – 104 с.
 12. Горин С.В. Деловая репутация организации / С.В. Горин. – М. : Изд- во «Феникс», 2006. – 256 с.
 13. Курасова М. Организация рекламных кампаний в системе Интернет / М. Курасова, В. Секерин // Маркетинг. – 2004. – № 4. – С. 76-80.
 14. Репутационный менеджмент [Електронний ресурс] // Офіційний сайт компании United Minds International. – Режим доступу: http://united-minds.ru/.
 15. Родіонов О.В. Вплив ділової репутації підприємства на його розвиток [Електронний ресурс] / О.В. Родіонов, Ю.С. Погорелов // Офіційний сайт Бібліотеки ім. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Emp/2009_21/17RodPog.htm.
 16. Тривайло А.Ю. Формирование репутационного капитала организации [Електронний ресурс] / А.Ю. Тривайло, И.П. Миколайчук. – Режим доступу: http://www.ibl.ru/ konf/021210/23.html.
 17. Файзулаєва К.А. Маркетингова діяльність підприємства у мережі Інтернет [Електронний ресурс] / К.А. Файзулаєва // Офіційний сайт Бібліотеки ім. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vetp/2011_35/11fkacad.pdf.
 18. Чирва О.А. Змістовна характеристика ділової репутації підприємства в системі понять репутаційного менеджменту [Електронний ресурс] / О.А. Чирва, Н.С. Краснокутська. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdnuet/econ/2011_4/Chirva.pdf.
 19. Щербакова К. Ділова репутація як складова конкурентоспроможності підприємства / К. Щербакова // Економіка. – 2010. – № 2 (102). – С. 58-63.