Раціоналізація структури роздрібної торговельної мережі будівельних матеріалів у містах

Автори:
Локтєв Едуард Михайлович, Гаркуша Дмитро Володимирович
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
112 - 120
Мова оригіналу:
Російська


Анотація

У статті розглядаються основні формати будівельного ритейлу України, оцінка їхньої споживчої привабливості, фактори, критерії і принципи розміщення торговельних мереж з торгівлі будівельними товарами.


Ключові слова
торговельна площа, будівельні товари, торговельна мережа, ритейл


Посилання
  1. Гаркуша Д.В. Современные тенденции развития розничной торговой сети: учебное пособие / Д.В.Гаркуша // Особенности и отличия специализированных супермаркетов формата DIY - С.82.
  2. Гаркуша Д.В. Состояние развития торговли строительными материалами в регионе/ О.О. Шубин,О.М. Азарян, Д.В. Солоха и др. // Потенциал региона: векторі формирования и использования :монография. – Донецк, 2011. – С. 360.
  3. Гаркуша Д.В. Стимулювання збуту будівельних матеріалів в системі регулювання ринку / Д.В.Гаркуша // Торгівля і ринок, 2010.
  4. Локтєв Е.М.Стимулювання збуту будівельних матеріалів / Е.М.Локтев, Д.В.Гаркуша //Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009.–С. 124-130.
  5. Локтєв Е.М. Сучасні тенденції розвитку роздрібної торговельноїмережі / Е.М.Локтєв, Д.В.Гаркуша. –Донецьк : Донецький Національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2008.– С. 145.
  6. Локтєв Е.М.Аналіз стану та розвитку будівельного ритейлу в Україні : монографія / Е.М. Локтєв, Л.Г. Саркисян, Д.В. Гаркуша. – 2011. – 234 с.
  7. Сучасні тенденції розвитку торговельної мережі України: монографія / О.М.Азарян, Е.М. Локтєв, Б.Халлір, В.О.Соболев, Д.В. Гаркуша.– Донецьк: Дон НУЕТ, 2009.– С. 156-168.
  8. Совершенствование бизнес-процессов в розничном торговом предприятии : монография / А.А. Шубин, А.А. Садеков, Е.М. Азарян, Е.В. Виноградова, Э.М. Локтев, Л.Г. Саркисян / под общ. ред. А.А. Шубина, А.А. Садекова. – Донецк: ДонГУЕТ им. М. Туган-Барановского, 2006. – С. 197.
  9. Соболєв В.О. Виявлення можливостей розвитку роздрібних торгових мереж за допомогою формування конкурентного середовища / В.О. Соболєв // Схід. – Донецьк. –  2003. – №5 (55). – С. 24-30.
  10. Лисняк Н. Рынок строительного ритейла: формирование конкурентной среды [Электронный ресурс] / Н. Лисняк // CommercialProperty. – 2011. – № 4 (56). − Режим доступа: http://commercialproperty.ua/analytics / market_review /detail.php.