Формування стратегії збуту інноваційної продукції

Автори:
Лорві Ірина Федорівна
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
93 - 98
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті обґрунтовано необхідність формування стратегії збуту інноваційної продукції, наведені особливості збутової діяльності на ринку інновацій, розглянуто основні фактори та характер їхнього впливу на збут нової продукції, а також досліджено систему формування та вибору стратегії збутової діяльності інноваційної продукції.


Ключові слова
стратегія, інноваційна продукція, збутова діяльність, збутова стратегія інноваційної продукції, фактори впливу на збут, етапи формування стратегії збутової діяльності, збутовий ризик


Посилання
  1. Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації / Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с.
  2. Виноградов О.А. Механізм застосування маркетингових засад в інноваційній  діяльності корпоративних підприємств / О.А. Виноградов // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 12 (54). – С.68-75.
  3. Довгань Л.Є. Стратегічне управління : Навчальний посібник / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П. Артеменко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.
  4. Гриньова В.М. Проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств / В.М. Гриньов, А.В. Гриньов // Інновації: Проблеми науки і практики : монографія. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006.– С. 203.
  5. Ильяшенко С.Н.  Инновационные риски и их классификация / С.Н. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 4 (46). – С. 93-103.
  6. Каракай Ю.В. Маркетинг інноваційних товарів : монографія / Ю.В. Каракай. – К. : КНЕУ, 2005. – 226 с.
  7. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика: підручник / В.Я. Кардаш, І.А. Павленко, О.К. Шафалюк. – К. : КНЕУ, 2002. – 266 с.
  8. Лорві І.Ф. Управління збутовими ризиками підприємства / І.Ф. Лорві // Науковий журнал. Серія «Економічні науки». Вісник Хмельницького національного університету. – Т. 2 (181). – Хмельницький, 2011. – С. 81-84.
  9. Чухрай Н.І. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та логістичне забезпечення : монографія / Н.І. Чухрай. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2002. – 316 с.
  10. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 53 с.