Особливості маркетингових комунікацій індустрії моди у сфері дизайну одягу

Автори:
Гардабхадзе Ірина Анатоліївна
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
64 - 77
Мова оригіналу:
Російська


Анотація

У роботі аналізуються можливості підвищення ефективності процесів створення й просування сучасного одягу на ринок індустрії моди за рахунок застосування  інноваційних інструментів маркетингових комунікацій.


Ключові слова
індустрія моди, ринок сучасного одягу, інноваційні технології маркетингових комунікацій, розширена віртуальна реальність


Посилання
 1. Толстяков Р.Р. Информационная экономика – экономика постиндустриального общества [Электронный ресурс] / Р.Р. Толстяков. – Режим доступа: http://knowhow.virtech.ru/qa/68.2.htm.
 2. Арланцев А.В. Синнергизм коммуникационного инструментария [Электронный ресурс] / А.В. Арланцев, Е.В. Попов // Корпоративный менеджмент. – Маркетинг в России и за рубежом. 2001. – № 1.– Режим доступа: http://www.cfin.ru/press/marketing/2001-1/arlan.shtml.
 3. Гардабхадзе І.А Аналіз факторів підвищення ефективності процесів створення сучасного одягу / І.А. Гардабхадзе // Вісник КНУТД. –2009, грудень. – С. 118-123.
 4. Гардабхадзе І.А. Комплексна оцінка ефективності процесу проектування одягу на основі багатокомпонентної моделі / І.А. Гардабхадзе // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – 2009. – № 20. – С. 33-43.
 5. Гардабхадзе І.А. Сучасні тенденції у дизайні одягу та їх відображення в освітньому процесі / І.А. Гардабхадзе, Т.Ф. Кротова // Вісник КНУКіМ. – 2010, травень. – С. 39-46.
 6. Гардабхадзе І.А. Особливості системного  підходу до проектування сучасного одягу на основі поетапного управління ефективністю процесів розробки / І.А Гардабхадзе // Вісник КНУКіМ. – 2010, квітень. – С. 25-42.
 7. Гардабхадзе І.А. Исследование в методике анализа моделей аналогов при проектировании модной базовой формы системы «коллекция» / І.А. Гардабхадзе // Вісник КНУТД.– 2006. – № 4. – С. 99-105.
 8. Гардабхадзе І.А. Методи підвищення ефективності проектування колекції на початкових стадіях розробки / І.А. Гардабхадзе // Тези Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора Володимира Кірсанова «Фундаментальні та прикладні дослідження культурології». Секція № 3 (21-22 травня 2009).– Київ : КНУКІМ, 2009.
 9. Гардабхадзе І.А. Методологія розробки дизайнерських рішень на основі синтезу елементів сучасного костюма та типізованих зразків першоджерел з використанням морфологічного аналізу / І.А. Гардабхадзе // Тези Міжнародної міжвузівської конференції «Традиційне мистецтво в умовах сучасної художньої освіти» (22-23 березня 2010 р.). – КНУКіМ – Університет Осло. Відділення традиційних мистецтв, 2010.
 10. Зелепугіна А.О. Розробка рекомендацій по оптимізації вибору художньої системи проектування одягу при формуванні сучасного гардеробу для конкретної цільової групи українського споживача / А.О. Зелепугіна, І.А. Гардабхадзе // Тези 8-ї Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» (22-23 квітня 2009 р.). – Київ : КНУТД, 2009.
 11. Ковальчук С.В. Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств легкої промисловості [Электронный ресурс] / С.В. Ковальчук, О.С Петрицька // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 1. – Режим доступа: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2010_1_42_51.pdf.
 12. Ілляшенко Н.С. Впровадження концепцій інноваційного маркетингу в діяльність промислових підприємств [Электронный ресурс] / Н.С. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 1. – Режим доступа: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2010/1/28-33.
 13. Божкова В.В. Методичні підходи до вибору стратегій просування інновацій на ринок [Электронный ресурс] / В.В. Божкова, О.М. Дериколенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – №1. – Режим доступа: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2010/1/34-41.
 14. Загорна Т.О. Оцінка впливу інформаційних систем на процеси розвитку підприємства [Электронный ресурс] / Т.О. Загорна, А.О. Коломицева // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3. – Режим доступа: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2011/3_1/149-160.
 15. Кризис классического маркетинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.metaphor.ru/er/approach/marketing.xml, 2008.
 16. Барнет Дж. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход. [Электронный ресурс] / Дж. Барнет, С. Мориарти. – Питер, 2001. – Режим доступа: http://www.knigka.info/2009/09/19/marketingovye-kommunikacii..html.
 17. Эволюция рынков и вертикальные инновации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.metaphor.ru/er/misc/lateral_marketing_1.xml.
 18. Голубкова Е.Н. Природа маркетинговых коммуникаций и управление продвижением товара [Электронный ресурс] / Е.Н. Голубкова // Маркетинг в России и за рубежом. – 1999. – № 1. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/press/marketing/1999-1/01.shtml.
 19. Правда о латеральном маркетинге [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.metaphor.ru/er/misc/lateral_marketing_0.xml.
 20. Маркетинг отношений. От барбекю до CRM [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.metaphor.ru/er/misc/spectr_relationship_marketing.xml.
 21. Бутивщенко Е. Латеральный маркетинг [Электронный ресурс] / Е. Бутивщенко. – Режим доступа: /http://kontur2001.kiev.ua/index.html?ID=1017.
 22. Система TERRASOFT XRM. Руководство пользователя.
 23. Бренд. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс] . – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4.
 24. Андреева А.Н. Дизайнерские бренды в современном фэшн-бизнесе [Электронный ресурс] / А.Н. Андреева //  Рынок легкой промышленности. – 2005, январь. – № 41. – Режим доступа: http://rustm.net/catalog/article/253.html.
 25. Портал Youtube [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=kYpxpgyCcns&feature=related.
 26. Портал Youtube [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=OriCElooe_o.
 27. BT delivers virtual fitting rooms to Tommy Hilfiger [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.btconferencing.co.uk/news/2010/04/29/bt-delivers-virtual-fitting-rooms-to-tommy/.