Особливості формування національного ринку біопалива

Автори:
Ващук Ольга Володимирівна, Третьяк Михайло Миколайович
Розділ:
Екологічний маркетинг та менеджмент
Сторінки:
247 - 253
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Досліджено умови формування національного ринку альтернативного палива,  його нормативно-правову базу, можливості та перспективи світових та національних агровиробників забезпечити сировинну базу для виробництва біодизельного палива.  Проаналізовано динаміку виробництва та напрямки реалізації ріпаку в Україні, особливості та труднощі на шляху його переробки.


Ключові слова
аграрний сектор, енергетичні замінники, біопаливо, біодизель, альтернативні види енергії


Посилання
  1. Алтухов А.И. Мировой продовольственный кризис: причины возникновения и проблемы преодоления / А.И. Алтухов // Економіка АПК. – 2010. – № 6. – С. 145.
  2. Гойсюк Л.В. Економічна ефективність виробництва сировини для переробки на біопаливо / Л.В. Гойсюк // Економіка АПК. – 2010. – № 6. – С. 46.
  3. Кириленко І.Г. Формування ринку українського біопалива: передумови, перспективи, стратегія / І.Г.Кириленко, В.В. Дем’янчук, Б.В. Андрющенко // Економіка АПК. – 2010 . – № 4. – С. 62.
  4. Чехов Р.А. Розвиток ринку дрібнонасінних олійних культур / Р.А.Чехов // Економіка АПК. – 2010. – № 10. – С. 37.
  5. Закон України від 21.05.2009 р. № 1391-ІV «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива» [Електронний ресурc]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1391-17.
  6. Український журнал з агробізнесу «Пропозиція» [Електронний ресурc]. – Режим доступу: http://www.propozitsiya.  com/ ?page=149 &itemid=2783&number=91.
  7. Мельник Н.В. Про використання первинних джерел енергії / Н.В. Мельник // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 152.
  8. Східна інвестиційна група [Електронний ресурc]. – Режим доступу: http://www.shid-invest.com.
  9. Державна служба статистики, розділ – «використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти» [Електронний ресурc]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
  10. ООО «Научно-Исследовательский Института Альтернативних Топлив» [Електронний ресурc]. – Режим доступу: http://biodiesel.org.ua.