Дослідження ставлення населення м. Сум до екологічних проблем сьогодення

Автори:
Ілляшенко Сергій Миколайович, Гайтина Наталія Миколаївна, Кириченко Тетяна Володимирівна, Рибалка Марина Вікторівна,
Розділ:
Екологічний маркетинг та менеджмент
Сторінки:
240 - 246
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Викладено результати маркетингового дослідження ставлення населення м. Сум, у соціальному, статевому і віковому розрізах, до актуальних екологічних проблем сьогодення. Визначена пріоритетність цих проблем для населення. Отримані результати можуть бути використані для обґрунтування програм сталого розвитку території.


Ключові слова
екологічні проблеми, екологічні пріоритети населення, стійкий розвиток території, інформаційний супровід сталого розвитку, узгодження інтересів груп населення


Посилання
 1. Екологічні проблеми світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.info-works.com.ua/all/ekologia/2.html.
 2. Еко-маркетинг – вигідний інструмент поліпшення іміджу, – опитування споживачів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.spekl.ua/lang/ua/ /about-company/news/id/076.
 3. Ілляшенко С.М. Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управління : монографія / С.М. Ілляшенко О.В. Прокопенко / за ред. д.е.н., проф. С.М.Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. – 250 с.
 4. Карпинская Юлия. Экологические исследования «ЭКО Омнибус» от IDS Group/ Юлия Карпинская // Маркетинговые исследования в Украине. – 2011. – № 1. – С. 50-56.
 5. Лукьянчиков Н.Н. Экономика и организация природопользования / Н.Н. Лукьянчиков, И.М. Потравный. – М. : Тройка, 2000. – 456 с.
 6. Мельник Л.Г. Методология развития : монография / Л.Г. Мельник. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2005. – 602 с.
 7. Мельник Л.Г. Экономика развития : монография / Л.Г. Мельник. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2006. – 662 с.
 8. Примак Т.О. Екомаркетинг: світові та українські реалії / Т.О. Примак // Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком ; за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «ТД «Папірус», 2011. – С. 564-589.
 9. Прокопенко О.В. Аналіз готовності споживачів до сплати цінової надбавки за екологічність товарів різного типу / О.В. Прокопенко, О.Д. Алексеєнко // Механізм регулювання економіки. – 2006. – № 2. – С. 33-38.
 10. Прокопенко О.В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід : монографія / О.В. Прокопенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 392 с.
 11. Сабадаш В.В. Прикладные аспекты формирования стратегии эколого-ориентированого развития национальной экономики / В.В. Сабадш, А.Н. Тур // Современные тенденции в управлении социально-экономическим развитием территории : монография / под ред. С.Г. Емельянова, И.В. Минаковой. – Орел : АПЛИТ, 2010. – С. 417-433.
 12. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях : монографія / [Андрєєва Н.М., Баранік В.О., Балашов Є.В. та ін.]; За науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. / РВПС України, ІПРЕД НАН України, СумДУ, ЛНТУ, НДІ СРП. – Сімферополь : ПП «Підприємство Фенікс», 2010. – 582 с.
 13. Фортунатов В.В. История мировых цивилизаций / В.В. Фортунатов. – СПб. : Питер, 2011. – 528 с.
 14. Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Official website [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.deloitte.com.
 15. Landor: Strategic Brand Consulting and Design [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://landor.com.
 16. Ottman J. The New Rules of Green Marketing: Strategies, Tools, and Inspiration for Sustainable Branding / J. Ottman. – San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2011. – 342 p.