Проблеми та перспективи післякризового розвитку підприємництва: регіональний аспект

Автори:
Фісуненко Павло Анатолійович, Дугінець Ганна Володимирівна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
214 - 219
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті розглянуті проблеми та перспективи післякризового розвитку підприємництва в регіонах України. Визначено, що розвиток підприємництва має стати для України одним із основних засобів подолання економічної депресії та відновлення зростання на засадах якісної модернізації економіки.


Ключові слова
світова фінансова криза, підприємництво, банкрутство, антикризове державне регулювання, регіон


Посилання
  1. Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу / О. Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразська // Економіка України. – 2009. – № 11. – С. 4-14.
  2. Білорус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації / О. Білорус // Політична думка. – 2001. – № 4. – С.68-83.
  3. Гулько Л.Г. Аналіз сучасних тенденцій банкрутства підприємств [Електронний ресурс] / Л.Г. Гулько. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2010spec_tezi/ec_gulko.htm.
  4. Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи / [Я.А. Жаліло, О.С. Бабанін, Я.В. Белінська та ін.]; за заг. ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2009. – 142 с.
  5. Корреспондент: Украинские программисты стремительно отвоевывают международные рынки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// korrespondent.net/business/web/1312476-korrespondent-ukrainskie-programmisty-stremitelno-otvoevyvayut-mezhdunarodnye-rynki.
  6. Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива : монографія / [Д.Г. Лук'яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук та ін.]. – К. : КНЕУ, 2010. – 334 c.
  7. Макогон Ю.В. Развитие инноваций и малого предпринимательства в Украине / Ю.В. Макогон, В.В. Бакуменко // Економіка промисловості. – 2004. – № 1. – С. 89-106.
  8. Офіційний сайт державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
  9. Пекна Г.Б. Загрози національній економічній безпеці в умовах відкритої економіки / Г.Б. Пекна // Вчені записки Ун-ту екон. і права «Крок» : зб. наук. праць. – К. : Ун-т екон. і права «Крок». – 2008. – С. 138-145.
  10. Развитие предпринимательства в регионе ЕЭК ООН. Опыт стран в снижении барьеров на пути развития предприятий. – Нью-Йорк, Женева: Европейская экономическая комиссия ООН, 2008. – 74 с.