Вплив сучасних тенденції на реформування ринку електроенергії України

Автори:
Мехович Сергій Анатолійович, Колєсніченко Анастасія Сергіївна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
208 - 213
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Стаття присвячена визначенню найбільш пріоритетних напрямків співробітництва України та Європейського Співтовариства в сфері енергетики. Висвітлено перешкоди на шляху приведення принципів та вимог українського енергетичного ринку до загальносвітових.


Ключові слова
реформування, лібералізація енергетичного ринку, енергетичне законодавство


Посилання
 1. Енергетична стратегія України на період до 2030 року: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 145-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/docs/4/d201849.doc.
 2. Право Европейского Союза: учеб. пособие / [С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков, П.А. Калиниченко, Е.А. Чегринец, О.В. Ефремкина, А.В. Жупанов, А.В. Кондратьев]. – М. : Проспект, 2009. – 304 с.
 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. N 733-р. «Про затвердження плану заходів щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/733-2011-р.
 4. Кушнір О. Євроінтеграція для галочки: Україна не виконує своїх зобовязань у Енергетичному співтоваристві [Електронний ресурс] / О. Кушнір // Український тиждень. – №6. – 10-16 лютого 2012. – Режим доступу: http://smi.liga.net/articles/2012-02-14/4287803-vro_ntegrats_ya_dlya_galochki_ukra_na_ne_vikonu_svo_kh_zobov_yazan_u_energetichnomu_cp_vtovaristv.htm.
 5. Закон України «Про електроенергетику» від 16 жовтня 1997 р. № 575 (остання редакція від 24 квітня 2009 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/про%20електроенергетику.
 6. Newbery D.M. Liberalizing  Electricity  Markets / D.M. Newbery // 25th Annual IAEE International Conference. – Aberdeen, USA, July 28, 2002.
 7. Вільха В.А. Проблеми реформування енергоринку України [Електронний ресурс] / В.А. Вільха // Ефективна економіка. – 20.08.2010р. – Режим доступу: http://www.economy.nayka. com.ua/index.php?operation=1&iid=284.
 8. Щербина Л.В. Теоретичні засади дослідження енергоринку України та його суб'єктів в умовах трансформації економіки : дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01 / Лариса Володимирівна Щербина. – Х., 2006. — 179 с.
 9. Беляев Л.С. Рынок в электроэнергетике: проблемы развития генерирующих можностей / Л.С. Беляев, С.В. Подковальников.  Новосибирск: Наука, 2004.  220 с.
 10. Джангиров В.А. Принципы совместной работы энергокомпаний в условиях электроэнергетического рынка / В.А. Джангиров, В.А. Баринов // Электричество. – 1995. – №3. – С. 2-11.
 11. Новиков А. Что лучше рынок или тарифное регулирование? / А. Новиков // Энергорынок. – 2009. – № 10.
 12. Хлебников В. Анализ моделей конкурентных рынков электроэнергии / В. Хлебников // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – №1. – С. 28-33.
 13. Сахарнов Ю. Грамотный регулятор – эффективный энергорынок / Ю. Сахарнов // Энергорынок. – 2004. – №1. – С.16-19.
 14. Кушнір О. Євроінтеграція для галочки: Україна не виконує своїх зобов’язань у Енергетичному співтоваристві [Електронний ресурс] / О. Кушнір // Український тиждень. – №6. – 10-16 лютого 2012. – Режим доступу: http://smi.liga.net/articles/2012-02-14/4287803- http://smi.liga.net/articles/2012-02-14/4287803-vro_ntegrats_ya_dlya_galochki_ukra_na_ne_vikonu _svo_kh_zobov_yazan_u_energetichnomu_cp_vtovaristv.htm.
 15. Щербина Л.В. Методологія аналізу тенденцій розвитку галузевого ринку / Л.В. Щербина // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія. – 2004. – №634. – С. 259-262.
 16. Тукенов А. Рынок электроэнергии Германии / А. Тукенов // Энергорынок. – 2004. – №9.
 17. Раздорожний Є. ЄС-Україна: економічні наслідки та перспективи Європейської Політики Сусідства [Електронний ресурс] / Є. Раздорожний, К. Шинкарук // Аналітична доповідь. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_4_2_64_74.pdf.
 18. Мітюшкіна Х.С. Створення інтегрованих регіональних енергоринків в умовах розвитку глобалізації [Електронний ресурс] / Х.С. Мітюшкіна // // Економічний часопис ХХІ. – 2011. – №9-10. – С. 7-10. – Режим доступу: http://soskin.info/userfiles/file/2012/EC%2009_10_2011/ mityushkina.doc.
 19. Національна комісія регулювання електроенергетики України: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nerc.gov.ua/.