Бізнес-планування інноваційних проектів: сутність технологій, переваги і недоліки

Автори:
Князь Святослав Володимирович, Георгіаді Неллі Георгіївна, Богів Ярина Святославівна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
199 - 207
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті обґрунтовано необхідність розроблення технології бізнес-планування інноваційних проектів. Аргументацією наведеного обґрунтування є аналіз переваг і недоліків існуючих технологій бізнес-планування.


Ключові слова
бізнес-план, технологія, проект, інновації, аналіз, попит і пропозиція


Посилання
 1. Виробнича програма підприємства, її зміст, календарний розподіл та оптимізація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net.
 2. Интерактивная бизнес-модель предприятия [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://progressive-management.com.ua.
 3. Литвин А.Т. Бизнес-план как основа успешной предпринимательской деятельности в сфере предоставления спортивно-оздоровительных услуг населению / А.Т. Литвин // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2002. – № 8. – С. 75-81.
 4. Оформлення і стиль бізнес-плану [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net.
 5. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://referat.mirslovarei.com/.
 6. Подік С.М. Бізнес-план банку / С.М. Подік, А.С. Подік. – К. : ФАДА, ЛТД, 2010. – 255 с.
 7. Розробка виробничої програми підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.paragononstate.com.
 8. Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bfm-ua.com/index/0-23.
 9. Стандарты бизнес-планов ЮНИДО [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.probp.ru/publish/standard1.php.
 10. Структура бизнес-плана по стандартам ЕБРР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pro-consulting.com.ua.
 11. Тарасюк Г.М. Бізнес-план: розробка, обгрунтування та аналіз / Г.М. Тарасюк. – Житомир : Житомир. держ. технол. ун-т, 2006.
 12. Формування і розвиток проектної команди [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua.
 13. The European Bank for Reconstruction and Development: official website [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ebrd.com.
 14. KPMG: official website [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kpmg.com.
 15. TACIS. Как разработать бизнес-план [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inventica.ru.