Підхід до адаптації колективу підприємств в умовах реформування галузі

Автори:
Калініченко Людмила Леонідівна
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
139 - 145
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Розроблено концептуальні положення забезпечення адаптації колективу підприємств залізничного транспорту до нових умов господарювання в процесі реформування галузі.


Ключові слова
адаптація, реформування, колектив, персонал, залізничний транспорт


Посилання
  1. Абунавас Х.А. Модели и алгоритмы адаптации субъектов профессиональной деятельности к условиям производственной среды : автореф. дис. … кандидата техн. наук :. 05.13.01 / Абунавас Халед Абдалла. – Томск, 2009. – 22 с.
  2. Гончаров В.М. Розвиток та оцінка адаптивних можливостей переробних підприємств АПК / В.М. Гончаров та В.Є Дем’янова // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 93-97.
  3. Дем’янова Є.В. Підходи та методи адаптації підприємств АПК до змін кон’юнктури ринку / Є.В. Дем’янова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 5. – С. 172-174.
  4. Кудлаєнко С.В. Теоретичні основи поняття «адаптація підприємств» / С.В. Кудлаєнко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 5. – С. 172-174.
  5. Кузнецова А.Р. Воспроизводство квалифицированных кадров сельского хозяйства: теория, методология, практика: автореф. дис. … доктора эконом. наук :. 08.00.05  / А.Р. Кузнецова. – Санкт-Петербург - Пушкин, 2011. – 50 с.
  6. Куліков П.М. Теоретичні основи адаптації підприємства до мінливості оточуючого середовища / П.М. Куликов // БИЗНЕСИНФОРМ. – 2010. – № 5(1). – С.56-58.
  7. Орлова К.Є. Визначення механізму адаптації підприємств до умов зовнішнього середовища / К.Є. Орлова // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – № 5. – С.174-178.
  8. Петренко О.О. Аналіз сучасних підходів щодо визначення типів адаптації підприємства // О.О. Петренко // Управління розвитком. – 2011. – № 4 (101) – С. 115-117.
  9. Том’юк Г.М. Теоретико-методологічні основи адаптації сільськогосподарських підприємств до ринкових умов / Г.М. Том’юк // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – № 2. – С.81-85.
  10. Янченко Н.В. Оцінка рівня адаптації підприємств залізничного транспорту / Н.В. Янченко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – 2011. – № 36. – С. 160-170.