Особливості ухвалення рішень про закупівлю та вибір постачальника в процесі інноваційної діяльності

Автори:
Ястремська Олена Миколаївна, Письмак Вікторія Олексіївна
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
131 - 138
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті розглянуто основні дії підприємства в процесі закупівельної діяльності, особливості організації роботи закупівельних центрів, запропоновано в процесі інноваційної діяльності використовувати три види відносин підприємства з постачальниками: періодичні, партнерські, інтеграційні відповідно до рівня привабливості постачальників, який доцільно визначати кількісно за трьома групами показників: економічного стану постачальника, умов та наслідків співпраці з ним.


Ключові слова
закупівельна діяльність, закупівельний центр, вид відносин із постачальником, привабливість постачальника, економічний стан постачальника, умови та наслідки співпраці


Посилання
 1. Алешина И.В. Поведение потребителей / И.В. Алешина. – М. : ИР-ПРЕСС, 2000. – 384 с.
 2. Багиев Г.Л. Маркетинг / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн; под общ. ред. Г.Л. Багиева. – СПб. : Литер, 2007. – 736 с.
 3. Балабанова Л.В. Маркетинг : підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання Прес, 2004. – 645 с.
 4. Блекуелл Р. Поведение потребителей / Р. Блекуелл, П. Миниард, Дж. Енджел ; пер. с англ. 10-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 944 с.
 5. Долгополова Е. Маркетинг и информация: системно-функциональный анализ / Е. Долгополова // Маркетинг, реклама и сбыт. – 2004. – №11. – С. 4.
 6. Зозулев А. В. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия / А.В. Зозулев – К. : Центр учебной литеpaтуры, 2010. – 576 с.
 7. Кравченко В.О. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства / В.О. Кравченко. – Одеса : Атлант, 2010. – 270 с.
 8. Котлер Ф. Основы маркетинга : пер. с англ./ Ф.Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс. – [2-е европ. изд.] – М. : Вильямс, 2003. – 943 с.
 9. Меджибовська Н.С. Формування систем електронного постачання промислових підприємств / Н.С. Меджибовська. – Одеса : Пальміра, 2011. – 272 с.
 10. Оснач О.Ф. Промисловий маркетинг / О.Ф. Оснач, В.П. Пилипчук, Л.П. Коваленко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 364 с.
 11. Росситер Дж.Р. Реклама и продвижение товаров / Дж. Р. Росситер, Л. Перси; под ред. Л.А. Блоковой.–  СПб : Питер, 2000. – 651 с.
 12. Тридід О.М. Логістичний менеджмент / О.М. Тридід, К.Н. Таньков. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006 – 234 с.
 13. Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетинга / Ф. Уэбстер. – М. : Издательский Дом Гребенникова, 2005. – 416 с.
 14. Энджел Д.Ф. Поведение потребителей / Д.Ф. Энджел, Р.Д. Блэкуэл, П.У. Миниард / пер. с англ.; под ред. Л.А. Волковой. – 9-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 624 с.
 15. Юлдашева О.У. Промышленный маркетинг: теория и практика / О.У. Юлдашева. – СПб. : СПбГУЭФ, 2004. – 129 с.
 16. Charles В. Ames Marketing Planning for Industrial Products / В.Charles // Harvard Business Review – 1968. – № 5. – P. 46
 17. Donald L. McCabe. Buying Group Structure: Constriction at the Top / Donald L. McCabe // Journal of Marketing. – 1987. – № 4. – P. 89-98.
 18. Erin Anderson. Industrial Purchasing: An Empirical Exploration of the Buyclass Framework / Erin Anderson, Wujin Chu, Barton Weitz // Journal of Marketing. – 1987. – № 3. – P. 71-86
 19. John A. Howard. The Theory of Buyer Behavior / John A. Howard and Jagdish N. Sheth. – New York : John Wiley&Sons, Inc., 1969. – 254 p.
 20. Richard N. Cardozo. Situational Segmentation of Industrial Markets / Richard N. Cardozo // European Journal of Marketing. – 1980. – № 14. – Р. 264-276.
 21. Robinson P.J. Industrial Buying and Creative Marketing / P.J. Robinson, СW. Faris, and Y. Wind. – Boston : Allyn & Bacon, Inc., and Marketing Science Institute, 1967. – 346 p.
 22. Wesley J. Johnston. The Buying Center: Structure and Interaction Patterns / Wesley J. Johnston, Thomas V. Bonoma // Journal of Marketing. – 1981. – № 2. – P. 143-156.
 23. Wilson R.M.S. Strategic marketing management: planning, implementation and control / R.M.S. Wilson, C. Gilligan. – Butterworth-Heinemann, 2005. – 8 p.