Оцінка якості бюджетного менеджменту в контексті проблем інноваційного розвитку держави

Автори:
Фролов Сергій Михайлович, Махнуша Світлана Михайлівна, Олійник Віктор Михайлович
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
120 - 130
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті авторами порушено проблему сучасного стану та дієвості бюджетної підтримки інноваційної діяльності в Україні. Удосконалено науково-методичні основи оцінки якості бюджетного менеджменту, яка може бути застосована й для оцінки якості менеджменту стосовно прийняття рішень щодо інноваційного розвитку держави.


Ключові слова
інноваційний розвиток, державна підтримка інноваційної діяльності, бюджетний менеджмент, моніторинг, науково-технічний потенціал, правило порогової некомпенсованості, аксіоми векторної алгебри


Посилання
 1. Алескеров Ф.Т. Пороговое агрегирование трехградационных ранжировок / Ф.Т. Алескеров // Автоматика и телемеханика. – №1. – 2007. – С. 147-152.
 2. Алескеров Ф.Т. Метод порогового агрегирования трехградационных ранжировок / Ф.Т. Алескеров, В.И Якуба // Доклады Академии наук. – 2007. – Том 413, № 2. – С. 181-183.
 3. Алескеров Ф.Т. Оценки качества государственного управления. Препринт WP8/2006/02 / Ф.Т. Алескеров, К.И. Головщинский, А.В. Клименко. – М. : ГУ ВШЭ, 2006. – 36 с.
 4. Власова І. Особливості фінансування інноваційної сфери в розвинутих країнах / І. Власова // Вісник КНТЕУ. – 2009. – № 1. – С. 36-46.
 5. Головінов О.М. Пріоритетні напрями розвитку і проблеми фінансування інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / О.М. Головінов, А.І. Ковтун. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/64084.doc.htm.
 6. Державне управління регіональним розвитком України : монографія / за заг. ред. В.Є. Воротіна, Я.А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 288 с.
 7. Поддержка образования и науки является важной задачей Правительства для реализации социальных и научно-технических программ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://chaspik.pp.ua/ukraina/45971podderzhka-obrazovaniya-i-nauki-yavlyaetsya-vazhnoy-zadachey-pravitelstva-dlya.
 8. Корінько М.Д. Інновації у діяльності суб’єктів господарювання / М.Д. Корінько // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5(95). – С. 149-153.
 9. Патон Б.Є. Наука – інноваціям / Б.Є. Патон // Наука та інновації. – 2008. – № 5. – С. 19-20.
 10. Положение об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета: Приказ Минфина России от 13.04.2009 № 34н  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.allbusiness.ru/BPravo/DocumShow_DocumID_152732.html.
 11. Поручник А.М. Стратегія фінансування інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк. – Режим доступу: http://ecolib.com.ua/article.php?book=20&article=2318.
 12. Рожко О.Д. Фінансово-кредитні важелі інноваційного розвитку України / О.Д. Рожко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – № 10. – С. 50.
 13. Чернова О.В. Податкове стимулювання інноваційної діяльності / О.В. Чернова // Економіка та держава. – 2007. – № 7. – С. 33-41.