Концептуальні засади державного регулювання міграційних процесів на основі макроекономічного прогнозування

Автори:
Школа Вікторія Юріївна, Щербаченко Вікторія Олексіївна
Сторінки:
237 - 241
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті уточнено та поглиблено сутність і наслідки міграції, досліджено фактори, які впливають на міграційні процеси в Україні та за її межами. Удосконалено теоретико-методологічні підходи до макроекономічного прогнозування міграційних потоків. Розроблено рекомендації щодо міграційної політики держави.


Ключові слова
демографічна ситуація, міграція, міграційні процеси, економічна безпека, макроекономічне прогнозування


Посилання
  1. Баранова К. И. Социальное программирование : учебн. для вузов. – М. : Высшая школа, 2004. – 282 с.
  2. Васильченко В.С., Гриненко А.М. Управління трудовим потенціалом :  навч. посіб. –К. : КНЕУ, 2005. – 403 с.
  3. Биффель Г. Миграция и ее роль в интеграции Западной Европы / Г. Биффель // Проблемы теории и практики управления. – 2002. – №4. – С.63-67.
  4. Бояркин Г. Трудовая миграция и экономический потенціал района / Г. Бояркин // Человек и труд. – 2003. – №2. – С. 25-27.
  5. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/
  6. Стрельцова Я. Иммигранты во Франции и в России: общее и различия / Я. Стрельцова // Международная  экономика и международные отношения. – 2008. – №7. – С.40-49.