Еколого-економічне обгрунтування органічного сільськогосподарського виробництва (на прикладі Рівненської області)

Автори:
Шевчук Галина Миколаївна
Сторінки:
241 - 251
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Проведено еколого-економічне обґрунтування переходу господарств Рівненської області до органічного землеробства. Розраховано економічну ефективність ведення сільськогосподарського виробництва без (із) стабілізаційного періоду та із скороченим перехідним періодом.


Ключові слова
органічне землеробство, екологічна сертифікація, перехідний та стабілізаційний період


Посилання
 1. Добряк Д.С. Теоретичні засади сталого розвитку землекористування у сільському господарстві / Д.С. Добряк, А.Г. Тихонов, Н.В. Гребенюк. – Київ : Урожай, 2004. – 136 с.
 2. Галяс А. Органічне агровиробництво: нові ринкові можливості та виклики для виробників зерна в Україні: в рамках проекту «Якість зерна та система кредитування сільського господарства в Україні – фаза ІІ» / А. Галяс, М. Капштик, Ю. Бакун. – Київ, 2008. – 71 с.
 3. Корніцька О.І. Екологічні та соціально-економічні передумови розвитку виробництва органічної продукції: дис. …кандидата с-г наук: 03. 00. 16 / Корніцька Олена Іванівна. – К., 2009. – 133 с.
 4. Скрипчук П.М. Екологічна сертифікація в сфері природокористування: еколого-економічні засади розвитку: Монографія / П.М. Скрипчук. – Рівне : НУВГП, 2010. – 335 с.
 5. Скрипчук П.М. Концепція екологічної сертифікації об’єктів навколишнього природного середовища територіально-госродарських систем стосовно екологічних вимог / П.М. Скрипчук // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – № 4. – 2009. – С. 41-50.
 6. Біоенергетичні зрошувані агроекосистеми. Науково-технологічне забезпечення аграрного виробництва (Південний Степ України) / За ред. Ю. Тараріко. – К. : ДІА, 2010. – 86 с.
 7. Рекомендації з формування біоенергетичних агроекосистем. Науково-технологічне забезпечення аграрного виробництва (Лівобережний Лісостеп ) / За ред. Ю. Тараріко. – К. : ДІА, 2010. – 156 с.
 8. Шубравська О. Ринок органічної продукції та перспективи його розвитку в Україні / О. Шубравська // Економіка України. – 2008. – № 1. – С. 53-61.
 9. Боржовой Шарапатка Органическое сельское хозяйство / Боржовой Шарапатка, Иржи Урбан и кол. – Оломоуц, 2010. – 398 с.
 10. Статистичний щорічник Рівненської області за 2010 рік / За ред. Мороз Ю.В. – Рівне. – 2011. – 520 с.
 11. Звіт Рівненського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість» про науково-дослідну роботу «Охорона родючості ґрунтів і якості продукції». – Рівне. – 2008. – 160 с.
 12. Organic farming – Definition [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wordiq.com/definition/Organic_farmin.
 13. Інте О. Органічне землеробство [Електронний ресурс] / О. Інте. – Режим доступу: http://byshev.org/index.php?option=com_content&task=view&id.