Маркетингові диференціатори інноваційності і їх використання при формуванні стратегії підприємства

Автори:
Криковцева Ніна Олександрівна
Сторінки:
185 - 189
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто основні стратегічні зусилля підприємства на різних стадіях пропонування.  Наведено результати впливу елементів інноваційності на комплекс маркетингових засобів підприємств сегменту продуктів харчування. Виявлено узагальнені  можливості і загрози макросередовища щодо інноваційних  зусиль діагностованих  підприємств.


Ключові слова
маркетинг, диференціатори, інноваційність, стратегія, продукти харчування


Посилання
  1. Бояринова К.О. Інноваційний попит як фактор забезпечення конкурентних переваг / К.О. Бояринова // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного ін.-ту КНТЕ: Вип. ІІІ.Економічні науки. – Чернівці : АТН Лтд. – 2004. – С. 359.
  2. Гаврилова Н. Преимущества использования интеллектуальной собственности / Н. Гаврилова // Экономист. – 2002. – № 4. – С. 32.
  3. Ілляшенко С.М. Менеджмент екологічних інновацій: навч. посіб. / С.М. Ілляшенко, О.В. Прокопенко: – Суми : Вид-во СумДУ, 2003. – 266 с.
  4. Катков В.В. Двуединый процесс повышения конкурентоспособности организации/ В.В. Катков // Инновации. – 2002. – № 7. – С. 66.