Управління розподільчими потоковими процесами на підставі інноваційних заходів

Автори:
Степаненко Олена Володимирівна
Сторінки:
154 - 159
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто сутність розподільчих потокових процесів, відображено аналітичні дослідження в області логістизації розподільчих  потокових процесів. Обгрунтовано сутність процеcу логістизації потокових процесів, як складової інноваційних підходів та наведена оцінка її ефективності.


Ключові слова
розподіл, розподільчі потокові процеси, логістизація, інноваційні підходи, показники ефективності логістизації


Посилання
  1. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: учеб. пособ. [ для студ. вузов] / Е.А. Голиков. – М. : Академичный проект, 2006. – 448 с.
  2. Гончар Л.А. Ефективність комерційної логістики за парадигмою створення логістичних систем / Л.А. Гончар // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. –- 2008. – Вип. 241, – Т. 1. – С.82-89
  3. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / М. Кристофер, под общ. ред. В.С. Лукинского. – СПб.: Питер, 2004. – С. 286-291.
  4. Михайлов Д.М. Новая система организации бизнеса / Д.М. Михайлов. – М. : КНОРУС, 2006. – 256 с.
  5. Аникин Б.А. Коммерческая логистика: учеб. [для студ. вузов] / Б.А. Аникин, А.П.Тяпухин. – М. : ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2000. – 432 с.
  6. Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум: навч. посіб [для студ ВНЗ] / Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька. – К. : Кондор, 2006. – 340 с.
  7. Котлер Ф. Основи маркетингу / Ф. Котлер. – М. : Прогрес, 1990. – 132.с.