Формування мотиваційного механізму активізації інноваційної діяльності персоналу

Автори:
Скурська Валентина Анатоліївна
Сторінки:
148 - 153
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розкрито суть мотиваційного механізму активізації інноваційної діяльності персоналу. Розглянуто основні показники науково-технічної діяльності по Хмельницькій області.


Ключові слова
інноваційна діяльність, мотиваційний механізм, наукова діяльність, персонал підприємства, науково-технічна діяльність


Посилання
  1. Білоброва Т.О. Проблеми мотивації інноваційної діяльності: світова практика та українські реалії. / Т.О. Білоброва // Культура народов Причерноморья. – 2006. – №78. – С. 9-13.
  2. Большая Советская Энциклопедия: Советская энциклопедия / [ред. А.М. Прохоров]. – 3-е изд. – М., 1974. – Т.16 – С. 156.
  3. Гончарова Н.П. Концептуальные подходы к инновационному развитию промышленности / Н. П. Гончарова // Стратегія економічного розвитку України: наук. збірник Київського національного економічного університету. – 2001. – С. 115.
  4. Занюк С.С. Психология мотивации: Теория и практика мотивирования / С.С. Занюк // Мотивационный тренинг. – К. : Эльга – Н : Ника-Центр, 2001. – С. 28.
  5. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / Н.В. Краснокутська.- К. : КНЕУ, 2003. – С.4-5
  6. Макогон Ю.В. Инновационно–инвестиционная сфера Украины: состояние и перспективы развития / Ю. В. Макогон // Вісник Львів. комерц. акад. – 2005. – Вип. 18. – Ч. 1– С. 19-27.
  7. Семикіна М.В. Мотиваційні умови розвитку праці в умовах конкурентного середовища / М.В. Семикіна // Регіональні перспективи. – 2002. – № 3-4. – С. 234-236.
  8. Статистична інформація по Хмельницькій області за 2008 - 2010 рр. головного Управління статистики у Хмельницькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://statbrd.ic.km.ua/ukr/index.htm.