Маркетингова стратегія управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств

Автори:
Васильченко Анастасія Олегівна
Сторінки:
138 - 147
Мова оригіналу:
Російська
Цитувати як:


Анотація

У статті уточнюються система категорій і понятійний апарат конкурентних досліджень в умовах будівельної галузі у взаємозв'язку з методами реалізації стратегії розвитку. Автором обґрунтована доцільність використання методів маркетингу в управлінні конкурентоспроможністю будівельного підприємства й подана авторська модель системи управління конкурентоспроможністю будівельного підприємства з урахуванням специфіки діагностики процесів розвитку підприємств будівельної галузі.


Ключові слова
конкурентоспроможність, маркетингова стратегія, цільовий ринок, позиціонування, маркетингова діагностика, конкурентні дослідження


Посилання
  1. Анін В.І. Оптимізація стратегій будівельної організації в ринкових умовах : монографія / В.І. Анін. – К. : Ратібор, 2004. – 242 с.
  2. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.Л. Челенков. – М. : ОАО «Типография «Новости», 2000. – 256 с.
  3. Горбатов В.М. Конкурентоспособность и циклы развития интегрированных структур бизнеса : монография / В.М. Горбатов. – Х. : ИД «ИНЖЕК», 2006. – 592 с.
  4. Гусева М.Н. Управление обеспечением конкурентоспособности предпринимательских структур в строительстве : монография / М.Н. Гусева. – М. : Архитектура– С, 2011 – 400 с.
  5. Іванов Ю.Б. Управління конкурентоспроможністю підприємства : підручник / Ю.Б. Іванов, М.О. Кизим, О.М. Тищенко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2010. – 320 с.
  6. Коваленко М.А. Управління інноваційним розвитком регіонального будівельного комплексу / М.А. Коваленко, В.Я. Проценко // Збірник наукових праць Черкаського державного університету. Серія: економічні науки. Випуск 15. – Черкаси : ЧДТУ, 2005. – С. 114-118.
  7. Конкурентная диагностика фирмы: концепция, содержание, методы: монография / Л.С. Шевченко, В.И. Торкатюк, Н.А. Кизим, А.Л. Шутенко. – Х. : ИД «ИНЖЕК», 2008. – 240 с.
  8. Подольський Р.Ю. Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність будівельних організацій / Р.Ю. Подольский, В.Г. Кузнецов // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Видавництво ТАНГ «Наукова думка». – Вип. № 5. –2002. – С.125-128.
  9. Степаненко А.А. Предварительный комплекс маркетинга как фактор повышения конкурентоспособности на примере Волгоградской строительной компании / А. А. Степаненко // Вестник ИНЖЭКОНа. Вып. 4 (17). – 2007. – С.489-492.
  10. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика : учеб.-практ. пособ. / А.Ю. Юданов. – М. : Асоц. авторов и издателей «Тандем»; изд. «ГНОМ-ПРЕСС», 1998. – 384 с.