Економічна сутність та ринкові переваги методу прямих продаж товарів і послуг

Автори:
Двігун Алла Олександрівна
Сторінки:
86 - 90
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті розглянуто економічну сутність методу прямих продаж товарів та послуг, проаналізовані особливості цього методу як маркетингової стратегії, розглянуті переваги застосування та перспективи впровадження технології прямого продажу.


Ключові слова
метод прямих продаж, дистрибуція, роздрібна торгівля


Посилання
  1. Про компанію  Vorwerk & Co. KG [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vorwerk.com/de/microsites/en_125yearsvorwerk/EN_index.html
  2. Клепацки Л. Avon: как создавалась компания № 1 для женщин / Л. Клепацки; [пер. с англ.]. – М. : Эксмо, 2007. – 336 с.
  3. Маркетинг : [навч. посіб.] / Н.В. Васюткіна. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 227 с.
  4. Non-capital strategies of the foreign expansion of enterprises / I. Drabik // Вісн. нац. ун-ту «Львів. політехніка». Менедж. та підприємництво в Україні: етапи становлення і пробл. розв. – 2009. – N 657. – С. 346-352.
  5. Лисица Н.М. Международный маркетинг: учеб. пособие / Н.М. Лисица, В.Д. Рогожин, В.В. Юрченко. – Харьков : ИД «Инжэк», 2006. – 176 с.
  6. Дайновський Ю.А. Маркетингові прийоми: [навч. посіб. для студ. екон. спец.] / Ю.А. Дайновський. – К : А.С.К., 1998. – 111 с.
  7. Франчук В.І. Основи сучасного маркетингу: [навч. посіб.] / В.І. Франчук, І.Ю. Копєлєв, Є.М. Палига та ін. – Львів: Тріада плюс, 2006. – 144 с.
  8. Оглашены результаты первого всероссийского исследования рынка прямых продаж [Електронний ресурс] / Центр прикладных коммуникаций, 2003. – Режим доступу: http://www.cfin.ru/pr/messages/4/ 3561.shtml?1066954100.