Економічне обґрунтування ролі інтелектуального капіталу у формуванні інноваційної економічної системи

Автори:
Школа Вікторія Юріївна, Щербаченко Вікторія Олексіївна
Сторінки:
72 - 78
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті уточнено та поглиблено сутність, функції і структуру інтелектуального капіталу, досліджено та удосконалено теоретико-методологічні підходи до його оцінки. Розроблено і науково обґрунтовано модель вітчизняної інноваційної економічної системи з урахуванням ролі інтелектуального капіталу.


Ключові слова
знання, інтелектуальний капітал, інтелектуальний потенціал, інновація, національна економічна система


Посилання
  1. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тысячелетии / Э. Брукинг ; [пер. с англ, под ред. Л. Н. Ковачин]. – СПб : Питер, 2001. – 288 с.
  2. Гапоненко А.Л. Интеллектуальный капитал / А.Л. Гапоненко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.koism.rags.ru/publ/articles/25.php.
  3. Гелбрейт Дж. Экономические теории и цели общества / Дж. Гелбрейт. – М. : Директ-Медиа, 2007. – 347 c.
  4. Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества / В.Л. Иноземцев. – М. : Изд-во «Academia» – «Наука»,1998. – 640 с.
  5. Крикун Н. Методичний інструментарій оцінки інтелектуального капіталу підприємства / Н.Крикун, О.Веретенникова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=440 81&print=Y.
  6. Макконнелл К.Р. Экономикс / К.Р. Макконнелл, С.А. Брю. – М. : Изд-во ИНФРА-М, 2009. – 944 с.
  7. Шипуліна Ю.С.  Критерії та методика діагностики інноваційного потенціалу промислового підприємства / Ю.С. Шипуліна // Механізм регулювання економіки. – 2008. –, № 3, Т. 1 – С. 58-63.
  8. Шубаев С.В. Интеллектуальный капитал банка / С.В. Шубаев [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nwab.ru/content/store/default/root_site/ids/rus-alleditions-freeedition-nw_bank_magazine-vipuskivipuskfull39811_172824/ida/6147/idt/ edition/shmode /listitems4.html.
  9. Mincer J. The Production of Human Capital and The Lifecycle of Earnings: Variations on a Theme / J. Mincer // Working Paper of the NBER. – 1994. – № 4838.
  10. Mulligan C.B. Measuring Aggregate Human Capital / C.B. Mulligan,  X. Sala-i-Martin // Working Paper of the NBER. – 1995. – № 5016.