Оцінювання інтелектуального капіталу вищих навчальних закладів

Автори:
Кравченко Сергій Іванович, Корнєва Ольга Володимирівна
Сторінки:
55 - 61
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Розглянуто сутність, переваги та обмеження існуючих методів оцінки інтелектуального капіталу в контексті їхнього застосування до вищих навчальних закладів. Показано, що специфіка діяльності навчальних закладів значною мірою ускладнює застосування традиційних методів оцінки інтелектуального капіталу. Доведено, що в найбільшій мірі специфіці вишів відповідає метод реальних опціонів. Розглянуто його переваги та сформульовано напрямки його подальшої адаптації для вирішення зазначеної задачі.


Ключові слова
інтелектуальний капітал, вищий навчальний заклад, методи оцінки


Посилання
  1. Stewart T. Brainpower: how intellectual capital is becoming America’s most valuable asset / T. Stewart. – Fortune. – 1991. – № 3. – P. 44-60.
  2. Edvinsson L. Intellectual Capital / L. Edvinsson, M. Malone. – N.Y. : Harper Collins Publisher., 1997. – 225 p.
  3. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тысячелетии / Э. Брукинг. – СПб : Питер, 2001. – 288 с.
  4. Bontis N.  Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models / N. Bontis // Management Decision. – 1998. – Vol. 36. – № 2. – P. 63-76.
  5. Marr B. Intellectual  capital and knowledge management effectiveness / B. Marr , O. Gupta, S. Pike, G. Roos  // Management Decision. – 2003. – Vol. 41. – issue 8. – P. 771-781.
  6. Levy F. A simulated approach to valuing knowledge capital / F. Levy. – The George Washington University, 2009. – 189 p.
  7. Sveiby K. The invisible balance sheet: key indicators for accounting, control and valuation of know-how companies. – 2004 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.sveiby.com/articles/IntangAss/DenOsynliga.pdf.
  8. Edvinsson L. Intellectual Capital / L. Edvinsson, M. Malone. – N.Y. : Harper Collins Publisher, – 1997. – 225 p.
  9. Chang J. Valuation Of Intellectual Property: A Real Option Approach / J. Chang, M. Hung, F. Tsai  // Journal of Intellectual Capital. – 2005. – Vol. 6. – № 3. – P. 339-356.