Фінансове планування підприємств в управлінні процесами збалансування фінансів реального сектора

Автори:
Білоусова Олена Станіславівна
Сторінки:
45 - 54
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів фінансового планування підприємств та його ролі в збалансуванні фінансових ресурсів, відносин, що виникають в процесі їх формування, акумулювання, розподілу та використання. На основі аналізу фінансового стану підприємств, існуючих проблем в управлінні фінансами за умов нестабільності та повторюваності кризових явищ запропоновано основні напрями мінімізації їх наслідків у плановому періоді. Визначено шляхи удосконалення механізмів державного регулювання фінансами реального сектору.


Ключові слова
фінанси реального сектору, управління фінансами, фінансова рівновага, фінансове планування, концепції фінансового планування


Посилання
 1. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/ main?cat_id= 149744.
 2. Очерки истории политической экономии / [упоряд. А.И. Чупров]. – М. : Тип-я. Венер Ю., 1902. – 117 с.
 3. Большая энциклопедия / [сост. С. Н. Южаков ; ред. В. Г. Яроцкий]. – СПб. : Просвещение, 1896. – Т. 11. – 301 с.
 4. Малый энциклопедический словарь: Брокгауз, Ефронъ. – Т. 2, СПб : Издат. дело: Брокгауз-Ефронъ, 1900. – 1203 с.
 5. Загайтов И. Применение математических методов в экономическом анализе и планировании сельскохозяйственного производства / И. Загайтов // Плановое хозяйство. – 1964. – № 8. – С. 66–71.
 6. Инструктирование национализированных предприятий по сметным вопросам // Финансовые проблемы планового хозяйства. Известия финансов. – 1919 (06.12.1919). – №13-14. – С. 10–12.
 7. Маевский В.И. Проблемы динамического межотраслевого планирования / В.И. Маевский. – М. : Наука, 1974. – 164 с.
 8. Математика в финансовом планировании / под ред. С.И. Лушина. – М. : Финансы, 1968. – 118 с.
 9. Основы экономики и планирования промышленных объединений : учеб. пособ. для стат. техн. / под ред. Г. Я. Кипермана. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Статистика, 1968. – 256 с.
 10. Нікбахт Е. Фінанси / Е. Нікбахт, А. Гроппеллі; [пер. з англ. В.Ф. Овсієнка, В.Я. Мусієнка]. – К. : Основи, 1993. – 383 с.
 11. Ли Ченг Ф. Финансы корпораций: теория, методы и практика : учеб. для вузов / Ченг Ф. Ли, Дж. И. Финнерти ; пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 686 c.
 12. Financial Reporting, Analysis and Planning. / M. Bishop, J. Evans, M. Hughes. – London: Chartered Institute of Bankers, 1996. – 447 p.
 13. Ковалев Д. Парк EVA-вского периода / Д.Ковалев // Компньон. – 2007. – №8. – С.61–64.
 14. Corey W. Investing for retirement in today's uncertain tax environment / W. Corey, Debra S. Repya // Financial Planning. – 2011. – March 29. – Режим доступу: http://www.financial-planning.com/web_seminars/-2671795-1.html.
 15. Гор А. Список Гора. Девять факторов глобальных перемен, которые изменят нашу жизнь / А. Гор // Инвестгазета. – 2010. – №38. – 27.09-03.10.2010. – С. 41.