Державний вектор вирішення проблеми небалансів оптового ринку електричної енергії України

Автори:
Мехович Сергій Анатолійович, Колєсніченко Анастасія Сергіївна
Сторінки:
31 - 35
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У даній статті розглянута проблема формування та динаміки небалансів оптового ринку електричної енергії (ОРЕ) України. Проаналізовано особливості та перспективи управління небалансами в контексті реформування ОРЕ.


Ключові слова
оптовий ринок електроенергії (ОРЕ), реформування ОРЕ, державне регулювання небалансів ОРЕ.


Посилання
  1. Закон України «Про електроенергетику» від 16.10.1997 р. №575/97-ВР // Відомості Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К., 1997. – ст.29.
  2. Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України № 707 від 26.08.2005 року із змінами та доповненнями / Національна комісія регулювання електроенергетики України, 2005. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0707227-05.
  3. Концепція функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України, схвалена Постановою КМУ від 16.11.2002 р. № 1789, 2002. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1789-2002-%EF.
  4. Левінгтон І. Україна – впровадження Концепції оптового ринку електроенергії (ОРЕ) / І. Левінгтон // Електропанорама. – 2009. – № 1-3. – 40-44.
  5. Матеріали науково-практичної конференції «Реформування ринку електричної енергії України – перехід до ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку» від 29.09.2008 р. – Київ, 2008.