«Нова економіка» та інноваційний розвиток

Автори:
Яремко Лариса Адольфівна
Сторінки:
25 - 30
Мова оригіналу:
Російська
Цитувати як:


Анотація

Визначається сутність «нової економіки», її зв’язок з інноваційними процесами. Нововведення розглядаються як головний ресурс  розбудови економіки, її базова складова.


Ключові слова
економіка, інновація, нова економіка, інноваційний розвиток


Посилання
  1. Нова карта світу за Джефрі Саксом // Дзеркало тижня. – 2000. – 15 липня. – С. 11.
  2. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет. – М. : Юрист, 2003. – 608 с.
  3. Гриньов В.В. Проблеми формування інвестиційної системи в Україні / В.В. Гриньов, П.Т. Бубенко, В.А. Гусєв // Економіка і прогнозування. – 2004.– № 3.– С. 127 – 138.
  4. Зуев А. Инновационная экономика в пространстве постмодерна / А. Зуев, Л. Мясникова // РИСК. – 2002. – І. – С. 103 – 113.
  5. Шумпетер Й.А. Капіталізм, соціалізм і демократія / Й. Шумпетер; [пер. с англ. В. Ружицький, П. Таращук]. – К. : Вид–во «Основи», 1995. – 528 с.
  6. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики / Н.Д. Кондратьев; [редкол. Л.И. Абалкин (отв. ред.) и др.]. – М. : Экономика, 1989. – 526 с.
  7. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й. Шумпетер; [пер. с нем. В.С. Автономова, М.С. Любского, А.Ю. Чепуренко]. – М. : Изд-во Прогрес, 1982. – 455 с.
  8. Янсен Ф. Епоха инноваций / Ф. Янсен; [пер. с англ.]. – М. : ИНФРА. – 2002. – 308 с.