Основні етапи розроблення екологічної політики як складової системи муніципального екологічного менеджменту

Автори:
Лотиш Олеся Львівна
Сторінки:
218 - 225
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Розглянуто покроково процес розроблення екологічної політики на рівні муніципалітету. Проаналізовано і узагальнено передовий досвід міст країн-членів ЄС щодо розроблення та реалізації екологічної політики в межах системи муніципального екологічного менеджменту.


Ключові слова
екологічна політика, система муніципального екологічного менеджменту, органи місцевого самоврядування


Посилання
 1. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: Словник-довідник / Наук. ред. М.Д. Лесечко. – Львів : ЛРІДУ УАДУ, – 2003 – 366 с.
 2. Максимів Л. І., Лотиш О.Л. Запровадження екологічного менеджменту в систему органів місцевого самоврядування: передумови та цілі// Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник науково-технічних праць. Випуск  21 (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.). – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», – 2010. – С.193–199.
 3. Лотиш О.Л. Екологічна політика як важлива складова процесу формування системи  муніципального екологічного менеджменту для досягнення сталого розвитку території// Матеріали 2-гої Всеукраїнської науково-практичної конференції „Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях”, м. Бахчисарай, 23-24 вересня 2010 р. – С. 227–230.
 4. Eco-management and Audit Scheme. Toolkit for Local Authorities// Prepared for the European Commission by Global to Local Ltd., – 2004. – Pgs.17–25.
 5. Writing an environmental policy// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://euronet.uwe.ac.uk/emas/library/policy.htm.
 6. Przewodnik wdrażania EMAS dla miast/gmin w Unii Europejskiej. Pierwsze kroki  w procesie wdrażania EMAS// Na podstawie doświadczeń zdobytych przez 16 miast z Państw Członkowskich Unii Europejskiej (w tym z 8 Państw nowo przyjętych do Unii Europejskiej), – 2004. – Pgs. 36–41.
 7. Лотиш О. Стратегія муніципального екологічного менеджменту: сутність та чинники розвитку// Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2010. – Вип. 12. – с.86–90.
 8. Environmental Management Systems. A guidebook for Improving Energy and Environmental Performance in Local Government. Prepared Five Winds International, – 2004. – 245 pgs.
 9. Лотиш О. Екологічний огляд як інструмент системи муніципального екологічного менеджменту// Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : НЛТУ України. – 2010. – Вип. 13. – с.87–93.
 10. Белмане И., Далхаммар К. Системы экологического менеджмента: Практическое пособие по внедрению СЭМ в соответствие с требованиями Международного Стандарта ИСО 14001. – С.58–62.

 11.