Можливості сталого розвитку міст і індустріальних зон в Болгарії

Автори:
Крачунов Христо Атанасов
Сторінки:
203 - 211
Мова оригіналу:
Російська
Цитувати як:


Анотація

Дана стаття присвячена розгляду можливостей сталого розвитку міст через формування інтегрованих планів планування та розвитку міста.


Ключові слова
конкурентоспроможність, сталий розвиток міста, управління міським середовищем, інтегровані плани планування міста


Посилання
  1. Закон за регионалното развитие. − ДВ, бр.50/2008, 2008.
  2. Европейският град. Политики за устойчиво развитие. − УИ «Св.Климент Охридски», 2007.
  3. Крейди А. Ръководство за устойчиво управление на градската среда «Жизнени градове» /  А. Крейди, К. Зуйдема, Дж. Портър, Г. Роо. −Европейска комисия, 2007.
  4. Стратегически насоки за сближаване на общността 2007-2013 // Официален вестник на Европейския съюз, 21.10.2006, – 2006.
  5. Харта на европейските градове, приета от Конгреса на местните и регионалните власти в Европа. − Страсбург, 1992.
  6. Харта на европейските големи и малки градове по пътя към устойчивост (Олборгска харта), одобрена от участниците в Европейската конференция на устойчивите гррадове. − Олборг, 1994.
  7. Структурни фондове на ЕС [Електронний ресурс]. − Режим доступу: www.eufunds.bg.
  8. European Commission. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. − Режим доступу: www.ec.europa.eu.