Функціональний підхід до застосування маркетингу для розвитку діяльності закладів вищої освіти

Автори:
Дмитрів Анна Ярославівна
Сторінки:
130 - 136
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті визначено основні тенденції та проблеми розвитку ринку послуг вищої освіти. Запропоновано вдосконалену систему функцій маркетингу на ринку послуг вищої освіти. Розглянуто необхідність застосування зовнішнього та внутрішнього маркетингу у вищому навчальному закладі. Зроблено аналітичний огляд товарної політики, цінової політики та політики розподілу на ринку послуг вищої освіти.


Ключові слова
ринок послуг вищої освіти, функції маркетингу послуг вищої освіти, вищий навчальний заклад, освітня послуга


Посилання
 1. Оболенська Т.Є. Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний і зарубіжний досвід / Т.Є. Оболенська. − К. : КНЕУ, 2001. − 208с.
 2. Матвіїв М.Я. Методологія та організація маркетингового менеджменту в сфері вищої освіти: монографія / М.Я. Матвіїв. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 560 с.
 3. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник / С.С. Гаркавенко. – Київ: Лібра, 2006. – 720 с.
 4. Корчунов Д. Организация процессов по работе с клиентами / Д. Корчунов // Отдел маркетинга. – 2005. – №3. – С. 24-26.
 5. Данилишин Б. Відтворення інтелектуального потенціалу у контексті розвитку знаннєвої економіки / Б. Данилишин, В. Куценко // Вісник НАН України. – 2004. − №7. – С. 15-23.
 6. Дайновський Ю.А. Вплив собівартості освітньої послуги на позицію ВНЗ у ціновому конкурентному середовищі / Ю.А. Дайновський, А.Я. Дмитрів // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. – Випуск 258: [в 4 т.] – Т. І. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С. 241–250.
 7. Luminiţa Nicolescu. Applying marketing to Higher education: scope and limits / Luminiţa Nicolescu // Management & Marketing. – Bucharest : Academy of Economic Studies, 2009 – Vol. 4. – N. 2. – Р. 35–44.
 8. Оболенська Т.Є. Маркетинг у сфері освітніх послуг: дис. д-ра екон. наук : 08.06.02 / Т.Є. Оболенська. – Х., 2002. – 362 с.
 9. Валуйський В. Статистика використання e-learning платформ в Україні / В. Валуйський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uiite.kpi.ua/ua/about-dl/regions.html.
 10. Малюкова І.Г. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті України: поточний стан, проблеми і перспективи розвитку (аналітичний огляд) / І.Г. Малюкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uiite.kpi.ua/ua/aboutuiite/public/singlerecord.html?tx_wfqbe_pil[id]=17.
 11. Дмитрів А.Я. Дослідження тенденцій на ринку послуг вищої освіти: між якістю та демографією / А.Я. Дмитрів // Прометей. – Донецьк : ДЕГІ, 2010. – Випуск 1 (31). – С. 238-244.