Світовий досвід управління організаційно-економічними механізмами конкурентоспроможності підприємства

Автори:
Коваль Людмила Миколаївна, Русин-Гриник Роман Романович
Сторінки:
111 - 118
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті проаналізовано світовий досвід управління організаційно-економічними механізмами конкурентоспроможності підприємства, визначено основні недоліки і переваги.


Ключові слова
конкурентоспроможність, організаційно-економічний механізм, управління підприємством, міжнародний досвід


Посилання
  1. Заходи по підвищенню конкурентоспроможності ВАТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globalteka.ru/referat/doc_detasls/877.
  2. Гриценко В.В. Управління якістю продукції як фактор конкурентної позиції поліграфічних підприємств / В.В. Грищенко [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2008-4/Grycenko
  3. Сидоренко О. США, Швейцарія та Данія очолили рейтинг ВЕФ за індексом глобальної конкурентоспроможності / О. Сидоренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dkrp.gov.ua/control/.
  4. Економіка США як локомотив та барометр світового господарського поступу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.soskin.info/ea/2007/7-8/200702.html.
  5. Підвищення конкурентоспроможності економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niurr.gov.ua/ukr/econom/vzaem.
  6. Проблеми конкурентоспроможності товаровиробників на товарних ринках [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://referaty.net.ua/referaty/referat_21499.html.
  7. Швеція [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news2.ukrinform.com/Sweden/econom.html.
  8. Податкова система Німеччини, Франції, Швеції та США [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://referat.repetitor.uа.