Управління реакціями підприємства на ринкові зміни

Автори:
Держак Наталія Олексіївна
Сторінки:
106 - 110
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Розглянуто види реакцій підприємства на ринкові зміни, особливості вибору відповідного методу управлінського рішення й інструментарію для успішної маркетингової діяльності.


Ключові слова
управлінські рішення, реакція підприємства, маркетингова діяльність


Посилання
  1. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: навчальний посібник / С.М. Ілляшенко – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.
  2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Келлер – СПб. : Питер. – 12-изд. – 2009. – 816 с.
  3. Дихтль Е. Практичний маркетинг: Учеб.пособие / Е. Дихтль, Х. Хершген;  [пер. с нем. А.М.Макарова; под ред. И.С.Минко]. – М. : Высш. шк. – 1995.

  4.