Аналіз бренд-колористики як інструменту впливу на цільову аудиторію бренда

Автори:
Махнуша Світлана Михайлівна, Косолап Наталія Євгенівна
Сторінки:
95 - 104
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті авторами проведено аналіз сутності, особливостей та правил бренд-колористики як інструменту впливу на цільову аудиторію бренда. Запропоновано підходи до оцінки результативності бренд-колористики та з’ясовано ставлення різних вікових груп споживачів до її заходів.


Ключові слова
бренд-колористика, фірмовий стиль, кольоросприйняття, брендинг, маркетингові комунікації, вікові групи споживачів, ефективність


Посилання
  1. Печенюк Т. Кольорознавсвто  /  Т. Печенюк. – Харків: Грані-Т, 2006. – 384 с.
  2. Мокшанцев Р. Психологія реклами /  Р. Мокшанцев. – М.: Інфра-М, 2009. – 282с.
  3. Разноцветные бренды. Влияние цвета на восприятие бренда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.trandmarka.com/articles.php?chapter=16&article=60.
  4. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна / О.И. Нестеренко. – М. : Молодая гвардия, 1994. – 355 с.
  5. Миронова Л.Н. Цветоведение /  Л.Н. Миронова. – М., 1984. – 287с.
  6. Бренд-колористика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.flomaster.ua/index.php?p=680.
  7. Семенихин П. Бренд-колористика в стиле orange [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.itctraining.ru/library/info/98.
  8. Какого вы цвета // Контракты. – 2006. – № 38. – С.8-10.
  9. Тєлєтов О.С. Регіональні бренди в політиці просування товарів / О.С. Тєлєтов // Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2006. – № 1 (85). – С.84-93.
  10. Тєлєтов О.С. Особливості брендингу на підприємствах легкої промисловості / О.С. Тєлєтов, С.І. Колосок // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників і студентів «Економічні проблеми сталого розвитку». – Суми : Вид-во СумДУ, 2006. – С.101-102.