Дослідження інтернет-середовища України для маркетингової діяльності промислових підприємств

Автори:
Литовченко Ірина Львівна
Сторінки:
88 - 94
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Пропонуються методологічні принципи дослідження  територіальної диференціації економіки  України за комплексом показників, які відображають інноваційний розвиток. На її основі запропоновано типізацію адміністративних областей для оцінки потенціалу формування Інтернет-середовища з метою ефективної діяльності вітчизняних промислових  підприємств в умовах переходу до інформаційної  економіки.


Ключові слова
маркетингові дослідження, Інтернет-середовище, Інтернет-маркетинг, промислові підприємства


Посилання
 1. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. 11-е изд. / Ф. Котлер. – СПб. : Питер, 2003 – 800 с.: ил. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).
 2. Малхотра Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство / Нэреш К. Малхотра. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2002. – 960 с.
 3. Черчилль Г. Маркетинговые исследования / Г. Черчилль, Т. Браун. – Изв-во: Питер, 2010. – 704 с.
 4. Ян В. Продвижение. Система коммуникации между предпринимателями и рынком / В. Ян. – Х. : Гуманитарный центр, 2003. – 480 с.
 5. Ландреви Ж. Меркатор. Теория и практика маркетинга / Ж. Ландреви, Ж. Леви, Д. Линдон. – М. : МИФЭР, 2006.
 6. Бек М.А. Значение и тенденции развития В2В маркетинга / М.А. Бек // Индустриальный и В2В маркетинг. – 2008. – № 2.
 7. Багиев Г.Л. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие / Г.Л. Багиев, А.Н. Асаул ; под общей ред. проф. Г.Л.Багиева. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2001. – 231 с.
 8. Успенский И. Энциклопедия Интернет-бизнеса / И. Успенский. – СПб. : Питер, 2001. – С. 336-343.
 9. Косенков С.І. Маркетингові дослідження / С.І. Косенков. – К. : Скарби, 2004. – 464 с.
 10. Литовченко І.Л Методологічні аспекти Інтернет-маркетингу / І.Л. Литовченко : [монографія]. – К. : Наукова думка, 2009. – 196 с.
 11. Статистичний щорічник за 2009 рік. – Київ : Держ.комітет статистики України, 2010. – 563 с.
 12. Інтернет сайт Бігмір.нет [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://index.bigmir.net.