Аналіз ефективності промо-акцій

Автори:
Божкова Вікторія Вікторівна, Олійник Інна Володимирівна
Сторінки:
81 - 87
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Стаття присвячена дослідженню класифікації промо-акцій та визначенню ефективності окремих заходів стимулювання збуту (що в переважній більшості рекламних компаній зробити практично неможливо).


Ключові слова
комунікації, стимулювання збуту, промо-акція, модель, ефективність, ATL-заходи, BTL-заходи


Посилання
  1. Апчел Ю.С. Сучасні моделі маркетингових комунікацій [Електронний ресурс] Інтернет журнал Ефективна економіка – режим доступу до статті http://www.economy.nayka.com.ua
  2. Божкова В.В., Мельник Ю.М. Реклама та стимулювання збуту: навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2008. – 128с.
  3. Дейян А. Стимулирование продаж и реклама на месте продажи / А. Дейян, А. Троадек, Л. Троадек; пер. с франц. под общ. ред. В. С. Загашвили. – М. : АО Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. – 190 с.
  4. Джефкінс Ф. Реклама : практ. посіб. / Ф. Джефкінс ; пер. з англ., доп. і ред. Д. Ядіна. – К. : Знання, 2001. – 456 с.
  5. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Бизнес-книга, 1995. – 698 с
  6. Примак Т.О. Стилі в оформленні рекламних звернеь: Україна 2006-2010 рр. / Т.О. Примак // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 1. – С. 45-54.
  7. Павленко А.Ф. Формування комплексу маркетингових комунікацій на ринку банківських продуктів : монографія / А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, І.І. Гончарова. – К. : КНЕУ, 2005. – 248 с.