Вдосконалення елементів системного підходу щодо просування нової марки товару згідно із залежністю «ціна-якість» товару

Автори:
Ониськів Віталій Олегович
Сторінки:
37 - 47
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті досліджено і виділено якість та ціну як основні елементи конкурентоспроможності нового товару на ринку. Обґрунтовано основний принцип застосування комерційними підприємствами маркетингового підходу щодо просування нової марки товару у співвідношенні «ціна-якість». Розглянуто дев’ять цінових субстратегій, які використовують виробники для досягнення маркетингових цілей підприємства на ринку. Розроблено ефективну цінову стратегію для просування товару-новинки у співвідношенні «ціна-якість». Наведено декілька методів побудови цін на нову продукцію залежно від рівня її якості.


Ключові слова
ефективність цінової стратегії, конкурентоспроможність нової продукції, просування нового товару, співвідношення ціни та якості продукції, споживча цінність нововведення, стратегія ціноутворення товару-новинки


Посилання
 1. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – 5-те вид. / С.С. Гаркавенко. – К. : Лібра, 2007. – 720 с.
 2. ЗАТ «Укрпиво». – Режим доступу: http://ukrpivo.com.
 3. Корінєв В.Л. Особливості стратегічного ціноутворення в умовах інноваційної діяльності підприємства / В.Л. Корінєв //Вісник Економічної науки України.– 2010. – №2 (18). – С. 53–57.
 4. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства [монографія] / В.Л. Корінєв. – К. : КНЕУ, 2001. – 257 с.
 5. Крамаренко Г.О. Ціноутворення в умовах ринкових реформ / Г.О. Крамаренко // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 54–60.
 6. Липсиц И.В. Ценообразование / И.В. Липсиц. – 3-е изд. – М. : Экономистъ, 2005. – 447 с.
 7. Маркетинг / [А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавський та ін.] ; за ред. А.О. Старостіної. – К. : Знання, 2009. – 1070 с.
 8. Маркетинг [Энциклопедия] / под ред. М.Д. Бейкера. – СПб. : Питер, 2002. – 1200 с.
 9. Маркетингова цінова політика / [М.І. Бєлєвцев, І.В. Петренко, І.В Прозорова]. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 332 с.
 10. Окрошко Н. Якість як єдиний шлях до виживання / Н. Окрошко // Економіка України. – 1998. – № 2. – С. 83-85.
 11. Пунин Е.М. Маркетинг, менеджмент, ценообразование на предприятии / Е.М. Пунин. – М. : Международные отношения, 2007. – 661 с.
 12. Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення : ДСТУ 3230-95. – К. : Держспоживстандарт України. – (Національні стандарти України).
 13. Федотов М.О. Конкурентное ценообразование на предприятии / М.О. Федотов // Маркетинг. – 2005. – № 2. – С. 49–55.