Інноваційні підходи до управління цінами в рамках товарного асортименту

Автори:
Лабурцева Олена Іванівна
Сторінки:
27 - 36
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Стаття присвячена розробленню методичних рекомендацій щодо управління цінами на товари за наявності в товарному асортименті зв’язків взаємозаміщення або взаємодоповнення. Систематизовані варіанти взаємозв’язків між товарами в асортименті підприємства, рекомендовані відповідні методичні підходи до встановлення цін та представлені результати бізнес-апробації рекомендацій.


Ключові слова
маркетинг, маркетингова цінова політика, товарний асортимент підприємства, взаємозамінні товари, взаємодоповнюючі товари


Посилання
  1. Балабанова Л.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації : навч. посібник / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М.І. Туган-Барановського, 2004. – 156 с.
  2. Герасименко В.В. Управление ценовой политикой компании: учебник / В.В. Герасименко. – М.: Эксмо, 2006. – 688 с. – (Полный курс МВА).
  3. Лошенюк І.Р. Маркетингова цінова політика : навч. посібник / І.Р. Лошенюк, А.М. Гуменюк, Ю.Б. Чаплінський. – К. : Дакор, 2008. – 184 с.
  4. Пінішко В.С. Ціно- і тарифотворення : навч. посібник / В.С. Пінішко. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 303 с.
  5. Длігач А.О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика : навч. посібник / А.О. Длігач. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 304 с.
  6. Цены и ценообразование : учебник для вузов / под ред. И.К. Салимжанова. – М. : ЗАО «Финстатинформ», 1999. – 304 с.
  7. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика : навч. посібник / С.І. Дугіна. – К.: КНЕУ, 2005. – 392 с.
  8. Слепов В.А. Ценообразование : учеб. пособие / В.А. Слепов, Т.Е. Николаева / под ред. проф. В.А. Слепова. – Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. – 152 с.
  9. Липсиц И.В. Ценообразование. Управление ценообразованием в организации / И.В. Липсиц. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Экономист, 2005. – 447 с.
  10. Pappas J.L. Managerial economics / J.L. Pappas, M. Hirschey. – Chicago: Dryden Press, 1990. – 826 p.