Економічна оцінка трудового потенціалу території з урахуванням екологічного фактора в контексті інноваційного розвитку

Автори:
Грищенко Вадим Федорович, Коваленко Леонора Юріївна
Сторінки:
231 - 237
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Стаття присвячена питанням економічної оцінки трудового потенціалу території (з урахуванням екологічного фактора), що належить до основного ресурсного блоку інноваційного потенціалу. Запропоновано авторське визначення поняття «трудовий потенціал регіону». Розраховано величину трудового потенціалу території з урахуванням екологічного фактора.


Ключові слова
інноваційний потенціал, трудовий потенціал, регіон, екологічний фактор, територія, еколого-економічна оцінка


Посилання
 1. Андрєєва Н.М. Вплив екологічного фактора на формування сучасної системи економічних відносин / Н.М. Андрєєва, С.К. Харічков // Регіональна економіка. – 2004. – №2. – С. 142–153.
 2. Балацкий О.Ф. Антология экономики чистой среды : монография [Текст] / О.Ф. Балацкий. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2007. – 272 с.
 3. Джаин И.О. Оценка трудового потенциала : монография [Текст] / И.О. Джаин. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 250 с.
 4. Долішний М.І. Соціально-психологічні компоненти трудового потенціалу [Текст] / М.І. Долішний// Демографічні аспекти відтворення трудового потенціалу. – К., 1994. – Ч.3. – С. 86–92.
 5. Жуков Л.И. Экономика труда : учебник для вузов [Текст] / Л.И. Жуков, Г.О. Погосян, В.И. Сивцов и др. ; [под ред. Г.Р. Погосяна, Л.И. Жукова]. – М.: Экономика, 1991. – 304 с.
 6. Жулавский А.Ю. Экономическая оценка трудового потенциала региона [Текст] / А.Ю. Жулавский, И.О. Джаин // Вісник Сумського державного Університету / 1998. - №3 (11). – с. 113-120.
 7. Кислый В.Н. Экологизация управления предприятием : монографія / В.Н. Кислый, Е.В. Лапин, Н.А. Трофименко. – Сумы: ВТД «Университетская книга», 2002. – 232 с.
 8. Лапин Е.В. Оценка экономического потенциала предприятия : монография / Е.В. Лапин. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004. – 360 с.
 9. Рябов І.С. Управління якістю трудового потенціалу в екологічно небезпечних районах [Текст] / І.С. Рябов // Вісник Технологічного ун-ту Поділля. Спец. вип.: Економічні науки. – Хмельницький: Вид-во Технологічного ун-ту Поділля. – 1998. − №6. – с.139-142.
 10. Социально-экономический потенціал региона: монографія [Текст] /под. общ. ред. проф. О.Ф. Балацького. – Сумы: Университетская книга, 2010. – 364, [4] с.
 11. Global Environment Outlook (GEO-4): environment for development. United Nations Environmental Programme (UNEP) [Електронний ресурс]. – Valletta (Malta): Progress Press LTD, 2007. – 540 p. – Режим доступу: http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO-4_Report_Full_en.pdf.
 12. World Health Statistics 2007. World Health Organization Database [Електронний ресурс]. – Geneva: WHO Press, 2007. − 88 р. − Режим доступу: http://www.who.int/whosis/whostat2007.pdf.
 13. Шляхто И.В. Оценка инновационного потенциала региона  [Електронний ресурс] / И.В. Шляхто // Управление общественными и экономическими системами / 2007. − №1(9). − Режим доступа: http://www.bali.ostu.ru/umc/arhiv/2007/1/Shliyhto.pdf.
 14. Жигалова В.Н. Роль инноваций в современной концепции экономического развития [Електронний ресурс] / В.Н. Жигалова // Управление общественными и экономическими системами / 2007. − №1(9). − Режим доступа: http://www.bali.ostu.ru/umc/arhiv/2007/1/Gigalova.pdf.
 15. Рогачева Н.И., Развитие инновационного кадрового потенциала региона [Електронний ресурс] / И.Н. Рогачева, Г.В. Попова // ИнВестРегион. − Региональная экономика / 2006. − №5. – С. 30-31. − Режим доступа: www.v-itc.ru/investregion/2006/05/pdf/2006-05-08.pdf.